Poster Tagget ‘nedsatt prestasjon’


Hjertelidelser hos hest.

September 7th, 2010

Anatomi og fysiologi:

Hjertet er en stor muskel delt inn i fire forskjellige kamre. Når hesten puster inn skjer oksygenutveksling mellom luften i lungene og blodet, dette oksygenrike blodet går tilbake til hjertets venstre forkammer. Oksygenrikt blod går videre til venstre hovedkammer før det pumpes ut gjennom hovedpulsåren/aorta og ut til kroppsvevet. Oksygenutveksling skjer mellom blodet og kroppens celler. Oksygenfattig blod blir transportert tilbake til høyre forkammer i hjertet. Videre går det til høyre hovedkammer før det blir pumpe ut gjennom lungearterien til lungene for å lades opp med ny oksygen. Mellom forkamrene og hovedkamrene finnes det klaffer som sørger for at blodet går riktig vei. Det er også klaffer på aorta og lungearterien som passer på at blodet ikke strømmer feil vei. Når disse klaffene lukker seg dannes det lyder, det er blant annet disse lydene man hører når man lytter på hjertet med stetoskop. Fasen der hjertets hovedkamre tømmer seg for blod kalles systolen, fasen der hjertes hovedkamre fyller seg med blod kalles diastolen. Sammentrekningene i hjertets kamre styres av sinusknuten og AV-knuten (de naturlige pacemakerene) disse sørger for elektriske impulser som gjør at muskelfibrene trekker seg sammen. Les mer »


Eggstokk svulst hos hopper. Kirurgisk behandling ved laparoskopi (kikkhullskirurgi).

August 18th, 2010

Eggstokk svulst hos hoppe forekommer sporadisk i Norge. Flere har sikkert hørt om cyster på eggstokken. I mange av disse tilfellene er det faktisk en eggstokk svulst eller en follikkel (egg) som ikke slipper. Cyster forekommer per definisjon ikke hos hopper.

De aller fleste eggstokksvulstene hos hoppe er av typen granulosa celle tumor (GCT) som er en godartet svulst på den ene eggstokken. Les mer »