Sene- og ligamentskader hos hest

November 29th, 2010

Mye belastning legges  på hestens sener og ligamenter ved trening. Ulike grener fører til ulik belastning og derfor er enkelte typer skader mer vanlig innen noen bruksområder.  En sene eller ligamentskade er mange eieres store frykt. Helbredelse krever ofte mye tålmodighet og nøye planlagt opptrening. Det er viktig å lese tegnene før man sitter der med en stor skade. For å forstå sene- og ligamentskader er det viktig å kunne anatomien og fysiologien til sener.


Anatomi og fysiologi:

Sener er forlengelsen av en muskel og muskelens festepunkt på knokkel. Senene er derfor en viktig del av hestens bevegelsessystem.  Hos hest er det som oftest senene på nedre del av beinet som er involvert i problemer. På fremsiden av beinet går strekkesenen, denne kommer i fra muskler på oversiden av fremkneet eller hasen og fester seg på kodebein og hovbein. På baksiden av beinet finner vi den overflatiske og dype bøyesenen. De stammer også fra muskler overfor fremkneet og hasen. Den overflatiske bøyesenen har et støtteligament som fester seg inn på den overflatiske bøyesenen like over fremkneet. Den dype bøyesenen har et støtteligament som fester seg på litt under fremkneet på frembein og i noen tilfeller under hasen på bakbein. Den overflatiske bøyesenen fester seg på kronbeinet og hovbeinet. Den dype bøyesene fester seg på undersiden av hovbeinet. På baksiden av beinet har hesten i tillegg gaffelbåndet, dette er et ligament som starter i og under fremkneet eller hasen og fester seg nede på kodesenebeinene, den har også to utløpere som fester seg fremme på strekkesenen.

En sene består av fibre som ligger parallelt med belastningsretningen. Hver fiber består igjen av mange små fibriller. Fibrillene har kryssbindinger mellom seg. Senen er bygd opp hovedsaklig av kollagen, det finnes ulike kollagentyper. Hos føll er det mest kollagen type 3, men etterhvert som hesten blir eldre byttes det gradvis ut til kollagen tye 1 som gjør senen stivere og sterkere.  Ved skade vil det i tidlig stadie være mest kollagen type 3 som er svakere.

Sener har en elastisk evne, ved ro er fibrene i senen ikke paralelle men litt bølget. Ved trening vil bølgemønstret rettes ut utifra belastning. Ved større belastninger vil senen strekke seg til sin tåleevne. Men når denne er nådd vil kryssbindingene mellom fibrillene ryke og tilslutt kan man få ruptur av hele fibre. Det er vist at overflatiske bøyesene ryker ved 10-20% strekk. Strekking av overflatiske bøyesene er satt til 3-8% i skritt, 7-10% i trav og 12-16% i galopp.  Som man da skjønner kommer overflatiske bøyesene raskt opp til sin  tåleevne.

Blodtilførselen til sener kommer ifra opprinnelsesmuskel, knokkeltilheftning eller bindevev som omslutter senen.

Sene og ligamentskade:

Alvorlighetsgraden på sene- og ligamentskade varierer fra små avrivning av fibriller til komplett sene eller ligament avrivning. Årsaken kan være akutt overbelastning eller repiterende mikrotraumer. Repiterende mikrotraumer er det mest vanlige på løpshester.  Avrivning av fibriller/fibre/sener gir blødning rundt og inne i senen, dette gir igjen hevelse og akutt betennlse. Immunsystemet setter igang en oppryddning i senen før arrvevet dannes. I starten består det hovedsaklig av kollagen type 3 og fibrillene ligger mer hulter til bulter.  Senen er nå mindre elastisk og svakere. Etterhvert vil fibrillene organisere seg mer riktig og kollagensammensetningen normaliseres. Men det tar minst 6 måneder før senen begynner å ligne normal senestuktur. Men det vil altid være et arrvev her som gjør at senen har dårligere egenskaper enn en uskadd sene.

Symptomer:

 • Hevelse 
 • Fortykkning sammenlignet med motsatt bein 
 • Varme (akutt fase) 
 • Ømhet (ved trykk) 
 • Halthet: kan være varierende og ikke alltid tilstede.  

 

Hvis noen av disse symptomene er tilstede bør hesten ta det rolig noen dager og helst undersøkes nærmere.  Haltheten kan ofte avta ganske raskt. Det er bedre å oppdage en liten skade og gi hesten er roligere periode enn å fortsette til skaden har blitt større og mer alvorlig.  

Undersøkelse:

Hesten må mønstres slik at man kan vurdere haltheten. Etter dette er ultralyd det beste diagnostiske virkemiddelet. Med ultralyd kan man se på sene og ligament i lengde og tverrsnitt. På lengdesntt kan man se på organiseringen av fibrene og paralleliteten  av fibrene. På tverrsnitt er det lett å bedømme evt hevelse eller fortykkning av senen. ”Core lesion” dvs total ruptur av fibre sees som et svart hull, inne i en ”core lesion” er det som regel blod. Med ultralyd kan man vurdere alvorlighetsgraden av skaden og se hvor mye av senen eller ligamentet som er skadet. Røntgen kan være nyttig hvis man mistenker at sene eller ligamentskaden har forårsaket avrivning av knokkel der senen eller ligamentet har sitt utspring eller feste.

Mest vanlige lidelser:

 • Buesene:  Skade i overflatiske bøyesene. Som tidligere forklart tidligere jobber overflatiske bøyesene raskt opp mot sin tåleevne i galopp. Dette er derfor en lidelse som man oftest ser på galopphester.  Den overflatiske bøyesene hovner opp og kan få en buet form.
 • Skade i nedre støtteligament: Checkligament skade. Kan oppstå hos alle ridehester og ponnier og løpshester.
 • Gaffelbåndsskade: forekommer hos alle ridehester, galopphester og travere. Travere er oftere rammet siden gaffelbåndet tar mesteparten av belastningen i tidlig vektbærende fase av steget. Skaden kan sette seg i gaffelbåndets innfeste oppe i fremkneet eller haseleddet, midt på ligamentet eller nede ved innfestningen av ligamentet på kodesenebeinene. Skaden kan oppstå på både frem og bakbein.

 • Betennelse i kodeseneskjeden: Ved skader på overflatiske eller dype bøyesene, ringbånd eller andre strukturer  i seneskjeden . Forekommer hos alle typer hester. Sees ofte en fylling i kodeseneskjeden.

 

Behandling:

 

I akutte fasen er det viktig å få dempet betennelsen for å unngå at det blir mer hevelse og trykk i senen.  Dette kan gjøres med kjøling med vann eller kjøleleire, bandasjering og betennelsesdempende medisin. Ved en akutt skade skal hesten settes på boks, hopp og sprett i denne perioden kan føre til en forverring av skaden.  Sene og ligamentskader kan være en tålmodighetsprøve. Hesten må stå i ro i lengre perioder og en gradvis opptreningsplan må utarbeides. Økning i treningsaktivitet må alltid relateres til klinikk og ultralydfunn. Hvis man går for raskt frem risikerer man at skaden foreverres og opptreningen tar ennå lengre tid. Så selv om hesten har virket helt fin og det kan være fristende å øke litt raskere enn avtalt bør man tenke seg godt om først. Det kan hende det frister mer enn det smaker. Ved sene- og ligamentskader tar det alt fra 6-12 måneder før hesten er tilbake i normal trening.

Man kan forsøke å bedre helingen i senen ved ulike metoder. Biologiske produkter kan sprøytes inn i seneskaden og dermed øke tilhelingen. Man er da avhengig å komme inn på et stadie der det fortsatt er en ”core lesion” slik at man har et ”blødningshull” å sprøyte medikamentet inni.  De mest brukte produktene er PRP (platelet rich plasma: hesten tappes for blod og blodplatene filtereres ut og oppkonsentreres. Blodplatene inneholder ulike vekstfaktorer som er viktig i helingsprosessen) eller stamceller (kan enten benyttes direkte etter uttak eller oppformeres. Ved oppformering får man flere stamceller pr volumenhet og dermed bedre effekt)

Sjokkbølgebehandling: sjokkbølge er høy energi pulser som sendes mot seneskaden og frigir energi. Det er vist at det øker metabolisen og celledelingen i skaden. Men hvis det ikke er en skade tilstede kan sjokkbølge fremprovosere en skade i senen, spesielt overflatiske bøyesene er utsatt. Det er derfor viktig at man ikke behandler uten en undersøkelse først. Skal ikke benyttes i akutte stadie men kommer inn senere i forløpet. Ofte gis en behandlingsrunde på 2-3 behandlinger med 10-14 dagers mellomrom.

Prognose:

Avhengig av størrelsen og lokalisasjonen på sene eller ligament skaden. En skadet sene vil ofte ikke bli så sterk som den var. Men er man flink til  ta hensyn til at hesten har hatt en skade kan den fungere helt fint igjen.


48 kommentarer til “Sene- og ligamentskader hos hest”


 1. Silje Marie Johansen sier:

  June 22nd, 2011 00:50

  Hei,

  Jeg har en hest som ble skadet på galoppløpet 18.juni. Vi tror at hun tøkket over i galoppen.

  Ved akuttbehandling la vi is som nedkjøing på foten. Hesten haltet veldig og ble hoven i høyreframbein. Vetrinær kom å gå henne smertetillende i sprøyte, og samme skjedde dagen etter.

  Da var hesten blitt såpass bra at vi tok henne hjem med transporten, ca. 1 times kjøring. Jeg må si at vi var dum, men vi la hesten inn til de andre på beitet. Dagen etter (mandag), så var foten ikke bra, hun haltet. Vi fraktet henne på stallen igjen, og dagen etter va foten dobbel så stor som den andre frambein og hesten hadde det ekstemt vondt!

  Jeg kontaktet vetrinær på nytt på tirsdag! Hun ga betennelsesdempende spøryte og jeg fikk samme medikament i pulverform som skal gies 2 poser morgen, 1 pose på kvelden. Hesten er så hoven at man kjenner ikke bein eller sene. Er dette veldig alvorlig? Vil hesten noen gang bli frisk? Hesten har ikke feber, men har det veldig vondt. Hesten vil ikke stå på beinet. Eieren er nå fortvilt og lurer på om det er håp for om hesten noen ganger kan bli frisk igjen? Hesten er 19 år, har det noe å si?


 2. admin sier:

  June 22nd, 2011 13:12

  Hei
  Det høres ut som om hesten din trenger en ny undersøkelse av benet, slik at en kan finne ut hva slags skade hun har. Det er vanskelig å si noe om prognose, når en ikke vet hvilken eller hvilke strukturer som er skadet. Eller hvilken type behandling og hvor lang rekonvalens hesten eventuelt trenger. Det er mulig at hun bør undersøkes med ultralyd og/eller røntgen for å få en sikker diagnose og prognose.
  Dere kan uansett fortsette å kjøle ned benet med rennende kaldt vann (15 min – 2-3 ganger om dagen), og legge på en god støttebandasje for å prøve å få ned hevelsen. Men som sagt så tror jeg hesten bør undersøkes av veterinær igjen.


 3. Vilde Antonsen sier:

  July 4th, 2011 19:44

  Hei !
  Har en hest som er hoven og varm på innsiden av hasen, pipa er kald, men koden på samme ben er hoven og varm…er ikke stokk halt men går ikke rent.
  hva kan dette være?
  -hesten er 3 år
  -varmblodstraver, men ikke travtrent
  -Hun går på beite = mye fart

  -hilsen litt bekymret eier


 4. admin sier:

  July 5th, 2011 15:45

  Hei
  Det er vanskelig å si hva det kan være uten å ha undersøkt hesten. Jeg foreslår at du får en halthetsutredning på hesten din. Da kan man finne ut hva det er, prognose og vurdere behandlingsmuligheter. Du er hjertelig velkommen inn til oss:)


 5. Silje sier:

  December 4th, 2011 22:25

  Hei :)

  Jeg lurer litt på det med ligament skader..
  Er det noe en hest kan bli helt frisk fra?
  Har en fullblods på 14 år som har gått løp, han ble friskmeldt fra det for 1 år siden, og lurer litt på hvor mye jeg kan bruke han..?


 6. admin sier:

  December 13th, 2011 08:00

  Hei. Beklager sent svar. Når det har vært en skade i et ligament vil det bli dannet arrvev som ikke vil få de helt samme egenskapene som det opprinnelige vevet, det kan derfor mer utsatte for ny skade enn helt friskt vev. Nå sier du ikke noe om hvilket ligament som har vært skadet og hvor stor skaden har vært, slik at det er vanskelig for oss å vurdere hvor mye du kan bruke hesten. Om du ringer veterinæren som friskmeldte hesten for et år siden, så kan sikkert han/henne se i journalen og uttale seg om hva slags bruk han/henne mente at hesten skulle tåle ved friskmeldingen.


 7. kerstin sier:

  May 8th, 2012 08:06

  hei.
  lurer på hvilke forskjellige anerkjente behandlingsmetoder for ligamentskader hest som blir brukt i Norge.alternativ medisin blir kjelden dekket av forsikring.


 8. admin sier:

  May 9th, 2012 12:24

  Hei, her kommer en kort oversikt over mulige behandlinger på sene og ligamentskader, de fleste blir dekket av forsikringen, en dette er avhengig av omfanget på forsikringen og forsikringsselskapet. Vi ber deg derfor ta kontakt med ditt forsikringsselskap før en eventuell behandling.

  Sjokkbølgeterapi:
  Sjokkbølge er terapi med fokuserte lydbølger. Lydbølgenes energi blir fokusert på et svært lite område. På moderne apparater kan man regulere fokus på en bestemt dybde, energi mengde og antall impulser. Dette gjør at terapien kan tilpasses ulike skadeomfang, skadelokalisasjoner og stadier av helingsprosessen.
  Sjokkbølgeterapi fører til en smertelindring gjennom overstimulasjon av nerver som leder smerteimpulser. Den lokale blodgjennomstrømningen i området stiger slik at oksygen og næringsstoffer kommer til det skadde området raskere, og avfallstoffer blir fjernet hurtigere. Studier viser at man tidligere i helingsprosessen har små blodkar i det skadde området, og at kollagenet tidligere ligger mer parallelt. Sjokkbølge er godt egnet i terapien av skader på gaffelbånd utspring og gaffelbåndsfester.

  PRP: Patelet-rich plasma
  Her benyttes blodplatene (thrombocyttene) i hestens blod, da disse har evnen til å frisette tilvekstfaktorer. Man tar ut blod fra hesten som er skadet, og behandler dette på en spesiell måte, slik at man oppnår størst mulig konsentrasjon av blodplater. PRP blir injisert direkte i skaden. Den første virkningen som inntreffer er smertestillende og betennelsesdempende. Videre i helingsprosessen fører PRP til at vevet blir sterkere, og at kollagenet som blir dannet ligger mer parallelt. Alt dette fører til at rekonvalesenstiden blir kortere. PRP er en terapi som er spesielt godt egnet for skader på den overflatiske bøyesenen.

  Stamceller:
  Stamceller er celler som kan utvikle seg til nesten alle typer celler. Disse blir høstet fra hestens brystbein, og deretter injisert inn i det skadde området. I senene til voksne hester er det svært få celler som kan fremme regenerasjonen. Man tror at stamcellene enten utvikler seg til celler som kan regenerere skaden, eller at de stimuler cellene i senevevet slik at disse begynner å produsere nytt vev. I tillegg til dette virker de betennelsesdempende. Studier viser at vevet som blir dannet etter en slik behandling er av bedre kvalitet og tåler sterkere belastning.
  Man kan velge å oppformere stamcellene fra brystbeinet for å øke antallet. Dette tar tid, derfor er det vanlig å bruke beinmargen direkte i første behandling. Hvis videre behandling er nødvendig, kan man bruke oppformerte stamceller. Stamceller brukes hyppig på skader i bøyesenene og i gaffelbåndet.

  ACell-terapi:
  Dette er et produkt fra svin som inneholder strukturer med funksjonelle proteiner og tilvekstfaktorer. ACell blir satt direkte inn i skaden. Man ønsker at hestens kropp skal reagere på dette produktet og sende stammceller inn i det skadde området.

  Håper dette hjelper deg litt videre, skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på Bjerke Dyrehospital.


 9. Lisa sier:

  June 25th, 2012 10:47

  Hei.
  Min 3-årige varmblodstraver ble brått halt på vei hjem fra treningstur (den hadde gått løp to dager før dette). Beinet hovnet fort opp og hun fikk en kul på baksiden av hasen, av den grunn mente veterinæren at det var harespatt som var problemet. Vi fikk smertestillende samt Tenovet til å smøre på denne kulen. Etter ett par dager var beinet ekstremt hovent fra hasen og helt ned og hun klarte ikke å gå på det, vi ringte da en ny veteriær som mente at det måtte være en annen grunn for dette.
  Hva er deres oppfatning? Hesten er kjørt bort til sistnevnte veterinær og jeg har foreløpig ikke fått svar derfra.
  Førstnevnte veterinær sa også at det bare var å slippe henne ut til tross for at hun overhodet ikke gikk på beinet, noe jeg var skeptisk til så jeg satte henne bare ut i en liten luftegård alene.
  Men kan dette være noe av årsaken til at det beinet ble mye verre?


 10. admin sier:

  June 27th, 2012 17:00

  Hei, det er svært vanskelig å si noe om dette uten å ha sett hesten og undersøkt den. Jeg håper du får et svar på hva det kan være av veterinæren hesten din er hos nå. Hvis det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på Bjerke Dyrehospital.


 11. Guro sier:

  July 18th, 2012 07:34

  Hei. Eg har nett kjøpt meg ny hest. Dette er ein trav hest. Han har vore og skal bli brukt til trav. For to år siden fekk han bue sene på eine fram foten. Hesten er ikkje halt no, men eg lurer på om det er noko spesielt eg bør tenke på med tanke på trening? noko eg absolutt ikkje bør utsette han for? virker som han ømmer seg litt når eg går på asfalt, men på grus merker eg ingenting.


 12. admin sier:

  July 20th, 2012 06:23

  Hei! Hvis hesten ikke er halt og ikke har hat mer problemer med denne senen, skulle det ikke være noe problem å bruke hesten normalt. Hvis hesten viser symptomer eller har hat mye problemer med senen bør man unngå altfor mykt underlag fordi hesten tråkker “igjennom” på dette, og man bør redusere treningen til et nivå der hesten holder seg frisk. At hesten virker øm når den går på asfalt kan også komme av at den har andre problemer i bena. Hvis du er usikker anbefaler jeg at en veterinær tar en titt på den.

  Håper dette hjelper deg litt videre.


 13. Susanne sier:

  August 26th, 2012 19:41

  hei :) går det ann at ett gaffelbånd kan ryke helt av? Og Kan hesten bli bra igjen etter dette?


 14. admin sier:

  September 12th, 2012 11:58

  Hei, ja gaffelbånd kan ryke helt. Dette kan forårskes av degenerasjon eller gjennom en akutt overbelastning av senevevet. Hvis gaffelbåndet ryker helt er prognosen avventende, de fleste hester blir ikke bra igjen. Hester med store skader på gaffelbåndet blir ofte svært myke i koden og denne kan berøre bakken når hesten belaster beinet.


 15. Camilla sier:

  September 16th, 2012 11:45

  Hei:) har funnet en kul på hvert bakbein på hasen utsiden. Hva kan dette være? Han er stiv men ikke halt. Mvh camilla


 16. admin sier:

  September 19th, 2012 12:08

  Hei, det er litt vanskelig å svare på når vi ikke har sett bena til hesten din. Hvis kulen er myk kan det være en leddfylling i det store haseleddet, da vil du se tilsvarende kuler på innsiden også. Det kan også være en fylling i seneskjeden eller slimposer i området. Slike fyllinger kan komme av irritasjon i de ulike strukturene eller infeksjoner i disse. Det kan også oppstå overben på hasen. Siden jeg ikke vet hva slags hest det er snakk om, eller alder på hesten er det vanskelig å si noe sikkert. Jeg anbefaler at du tar kontakt med en veterinær siden hesten virker stiv. Lykke til!


 17. camilla v sier:

  September 22nd, 2012 06:44

  Hei. Jeg har ei varmblods traver hoppe som har hatt seneskade på ene farmen for fire år siden. De siste dagene så har hun fylt og vært varm nederst på benet som hun hadde skade på. Hun er ikke utgangshalt, men er fryktelig øm hvis jeg bøyer opp beinet litt eller ved trykk.. er helt nederst på senen, rett over koden. Hva kan dette være, grunn til bekymring?


 18. admin sier:

  September 24th, 2012 06:42

  Hei, er vanskelig når jeg ikke har sett benet, men det høres ut som om det kan være en seneskade, men det kan også være andre ting. Har hun hat noe sår e.l i dette området? Fyller hun i selve leddet? Og hvordan kjennes senen ut når du tar på den? Jeg ville anbefale at du tar kontakt med en veterinær for å få undersøkt benet hvis du tror det er en seneskade bør du nok ta en ultralydundersøkelse av området. Lykke til!


 19. Ane N sier:

  September 29th, 2012 19:50

  Hei!
  Har en varmblods åring kjøpt på auksjonen i år. Hun brøyt seg ut av gjerdet og fikk et lite sår lateralt på venstre hase for 3 uker siden. Hun ble hoven over kulen og i forrige uke ga dyrlegen pencilin. Gikk på det i 5 dager og kulen gikk ned. I dag oppdaget jeg imidlertid at hun er hoven på forsiden medialt for den store blodåren som går på fremsiden av hasen. I det lille “søkket.” kan det være at vesken fra hevelsen har seget ned hit. Og hvor lang tid kan det ta før en hevelse etter en overfladig skade går ned? Regner med det stammer fra skaden, men er bekymret over hvor lenge vi skal vente før hun blir videre undersøkt.


 20. Caroline H sier:

  October 7th, 2012 22:40

  Har en hoppe nå som jeg ikke skjønner så mye av.
  Oppdaget først en hevelse på v frambein ved pipe og kodeledd forrige fredag, ikke halt. Tok en skritte tur lørdag og hevelsen gikk ned, en time senere var den tilbake igjen. Fikk fri to dager og den var borte. Var på tur igjen tirsdag, og onsdag var alle fire beina hovne. Har hatt fri siden og hevelsen hadde gått ned igjen lørdag. Har tenkt på om det kunne ha vært foret, men da burde det ikke ha gått ned igjen. Ved dårlig blodomløp siden hun nå står i en mye mindre liftegård har også vært luftet, men da syns jeg også at det er rart at det går bort ved hvile igjen? Vært forfangen i fjor, men symptomene er på ingen på måte lik, så har egentlig utelukket dette også. Men så må det jo sier at hun når blir brukt på mye mere krevendes og lengre turer enn før vi flyttet. En del hardt underlag og veldig bratt terreng. Så magefølelsen min sier at det kan være senene hennes som ikke har vært klare. Noen ide? Bør jeg satse på ultralyd?


 21. admin sier:

  October 8th, 2012 15:59

  Hei! Jeg syns du bør mønstre hesten for en veterinær, slik at han kan se om hun er halt og avgjøre hva som bør gjøres videre. Det virker ikke som det er en seneskade, dette er forholdsvis usannsynlig når hun hovner opp i alle 4 ben, men man skal jo aldri utelukke dette helt. Hevelser i bena kan skyldes dårlig sirkulasjon, betennelser i vevet i bena, skader i ligamenter og sener, leddbetennelser og mange andre ting. Lykke til


 22. admin sier:

  October 8th, 2012 16:06

  Hvis dette er 3 uker siden skulle hevelsen vært borte nå, at hevelsen fortsatt er der kan skyldes en sårlomme eller at prosessen har kapslet seg av. Det aller viktigste å tenke på i dette området er om såret kan ha gått inn i haseleddet. Er leddet hovent, hesten er halt eller har feber er dette noe du bør tenke på. En ved leddinfeksjon er det viktig å ta kontakt med en veterinær raskt. Du forteller ikke om hesten er halt, har feber eller om leddet er hovent(på beskrivelsen din kan det høres litt ut som om leddet er hovent). Det finnes også andre grunner til at hesten fyller i leddet men man bør utelukke en infeksjon. Håper dette har kan hjelpe deg litt videre.


 23. sunniva sier:

  March 6th, 2013 21:20

  Hei. Jeg har ei 15 år gammel kaldblodshoppe. Aldri gått som traver bare vært trent men blitt ridd litt sprang og dressur . Hun har bare vært turhest siste årene uten masse stress og mas men for kos. Blir ikke overanstrengt. Hun var plutselig litt halt her en kveld men går fortsatt. Hun kaster ikke på hodet når hun går men ser ut til at ho ikke vil sette ned foten helt. Hun løfter benet opp selv når jeg jobber med det og er hoven jamt. Har ett sår øverst på loven. Dette er høyre bakken. Jeg har behandlet med liniment og jodomslag på såret. Bankaksjer henne og hatt henne i ro inne. Men jeg føler det burde vært en bedring. Dyrlege ga meg tips om behandle såret med jod. Og eller la henne få ro om hun evt. Hadde slått seg eller lignende. Noe tips??? Hva kan dette være??? Aldri hatt noe problem med henne fra før.


 24. admin sier:

  March 13th, 2013 07:48

  Hei,
  Ut i fra symptomene du beskriver kan hesten din ha lymfangitt, hovbyll, knusning, eller evt. spikertråkk. Det kan også være andre mindre vanlige tilstander i hoven som gir slike symptomer. Jeg anbefaler at du får veterinær til å se på hesten slik at riktig behandling kan iverksettes. Ta også tempen på hesten for å se om hun har feber.

  Lykke til.

  Mvh

  Tonje


 25. Katrine Rønning sier:

  May 30th, 2013 10:32

  Hei.
  Jeg har hatt skade på min ridehest. Han røk sjekkligamentet og deler av bøyesena. Vi sto da i Trondheim og ble nøye fulgt opp av vår veterinær der. Han stakk alltid innom når han var i stallen for å se på andre hester og jeg dro med meg hesten til han 1 gang i måneden for ultralyd av sene og sjokkbølgebehandling. Fikk et program av han for hva jeg skulle gjøre 1 måned frem i tid. Dette fulgte jeg til punkt og prikke (etter beste evne). Hadde også laserterapi på det skadede området ved siden av. Min hest er i dag så og si 100% frisk og vi har ikke hatt tilbakefall på 2 år. Jeg har pensjonert han fra sprangen, men vi rir dressur og galoppturer for det! Har jo selvfølgelig et eksrta øye for det området, men prøver å ikke la det påvirke meg for mye i hverdagen. Hadde også spesialsko på han en periode på frembeina for å hindre for mye belastning på baksiden av forbeinet. Ja, det var litt om mine erfaringer.


 26. cpc practice exam sier:

  June 1st, 2013 18:07

  Hello! I’ve been reading your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx! Just wanted to say keep up the excellent job!


 27. Reni Albrechtsen sier:

  June 22nd, 2013 13:38

  Jeg lure på en ting,min datter har en sprang hest som fikk en gaffelbånd skade for et par år siden,den ble sendt vekk i behandling å er nå tilbake. På stevne i går kjente vi at hesten var varm i den forfoten skaden var + han var varm i bakbene på samme side? Har dette noen sammenheng,er så redd skaden skal blusse opp igjen :(


 28. Monica sier:

  June 25th, 2013 07:48

  Hei.

  Jeg har ei hoppe på 11 år som jeg til vanlig bruker til dressur og turridning. Høsten 2012 ble hun halt og fikk hevelse i høyre bakfot. Veterinær konkluderte med at det var betennelse i kodeleddet og hun fikk behandling for dette. Da hun ble friskmeldt brukte jeg god tid på opptreningen. I tiden etter betennelsen hadde hun fyllinger i begge bakføttene, noe hun aldri har hatt før. Veterinæren mente at dette ikke var noe farlig.

  I april (2013) var hun plutselig halt i høyre framfot. Da konkluderte veterinæren med at det var betennelse igjen og hun ble med sprøytet i kodeleddet og hovleddet, etter to uker ble hun sprøytet i kneet, kodeleddet og hovleddet, etter nye to uker ble hun sprøytet i kodeleddet og hovleddet. Ble i samråd med veterinæren enig om at jeg skulle sette henne på beite for å se om tilstanden hennes ble bedre da. Grunnen til at vi ble enige om det, er at hesten har vært vant til å stå på et større området i alle år, siden hun ble syk har hun kun stått i en paddock og veterinæren mente at denne overgangen muligens kunne være årsak til problemene.

  Nå har hun stått på beite i en del uker og jeg har kun skrittet på tur ca 4 dager i uken, fyllingene i føttene har kommet og gått litt, men stort sett vært der hele tiden. (Ved vetetinær besøket i april fikk hun antiobiotika og kortison. Da forsvant fyllingene helt, men kom tilbake igjen etter en liten periode).

  I forrige uke hadde hun skadet venstre bakfot, skjært seg opp på ett eller annet eller blitt sparket av en annen hest. Foten var varm og mer hoven enn vanlig, men etter et par dager gikk dette ned igjen og sårene ser ut til å gro. Men igår hadde hun på en måte fått en hevelse på framsiden av venstre bakfot, har aldri lagt merke til dette før.

  Så jeg har i grunn mange spørsmål…. Hva kan årsaken til at hun stadig får betennelser, er disse fyllingene farlige og er det farlig den plutselige hevelsen hun har fått på framsiden av foten? Hva skal jeg gjøre? Begynner å bli veldig frustrert over at min stakkars hest aldri blir frisk…


 29. admin sier:

  June 25th, 2013 10:36

  Hei,
  Det er vanskelig å svare på spørsmålene dine uten å ha undersøkt hesten, ettersom det er flere årsaker som kan gi fylning eller hevelse i beina. Jeg anbefaler videre undersøkelse på klinikk, med eventuelt ultralyd og røntgen om dette ansees som nødvendig etter en grundig undersøkelse. Er hesten halt uten at det er tydelig hvor haltheten sitter, anbefales det en halthetsutrdning med bøyeprøver og diagnostiske bedøvelser.


 30. admin sier:

  June 25th, 2013 10:41

  Hei,
  Det at hesten er varm kun på det frambeinet han har hatt skaden i, kan tyde på at noe er galt, men det kan ikke bekreftes sikkert uten en ultralydundersøkelse, noe som anbefales dersom dere er i tvil/bekymret.


 31. Maja sier:

  July 31st, 2013 18:28

  Hei!

  Jeg har en ponnihoppe som alltid har hatt reine, fine bein og aldri vært halt. Det er hun for så vidt ikke nå heller, men hun fikk et sår (skrapesår, stort som to femkroner kanskje) på innsiden v.bak midt mellom koden og hasen på beite for tre uker siden, og hovnet da opp i beinet. Hevelsen har gått gradvis ned, men den blir liksom ikke helt borte. Såret har fått skorpe og skorpen har falt av, men det er fremdeles hovent rundt sårstedet. Ingen ledd er hovne, det har bare vært på pipa, og mest rundt den bakre senen. Den kjennes helt fin ut (altså, jeg er helt sikker på at den ikke er skadet), men det fylles opp rundt den og imellom bein og sene, men ikke helt opp til hasen og ikke helt ned til kodeleddet.

  Er det vanlig at slike sårhevelser bruker så lang tid på å heles, kan det være varmen som gjør at det fremdeles er fortykket?

  Hun har ikke vært halt under denne perioden, og hevelsen går ned en god del etter bevegelse, men jeg synes ikke det endres merkbart av nedkjøling. Har ikke turt å prøve arnika eller bluelotion pga såret, men nå er det kanskje ok også.


 32. Line Hylander sier:

  September 7th, 2013 08:35

  Hei. Jeg har en 8 år gammel blanding av fullblods/kaldblods. Han har fått påvist en skade i begge knær bak etter å ha herjet noe voldsomt ute med gjengen. Det er det midtre bånd som er skadet og ved UL med 4 mnd mellomrom har vi sett at det smått med sikkert blir mer og mer homogent, men fremdeles, 2 år etter, viser hesten tegn til ubehag på volteer og på litt mykt underlag som det er i eks vårt ridehus. Rett frem går det fint.. Han har aldri vært halt men er eller ikke “ren” og jeg merker det godt når jeg sitter på han. Han reagerer likt både med og uten rytter. Han har hatt sjokkbølgebehandlig hos dere og har blir ridd forsiktig på tur( mest skritt, noe trav) og kontrollert men med litt økende varighet på turen. Har hatt jevnlig tilsyn av kriopraktor på han for å forbygge evtuelle sekundære skader. Hvor lenge kan jeg forvente at denne legingen vil vare, vil han noen gang bli bra, og hvor vondt vil en slik type skade faktisk føles for han i det daglige? Er den noen ide å sprøyte det, prøve kortison? :-)


 33. admin sier:

  September 9th, 2013 12:29

  Hei,
  Det er vanskelig å si noe om årsaken til hevelsen uten å ha sett skaden. Hester som har hatt en betennelse/infeksjon i underhuden, kan forbli hovne i lang tid etterpå uten at dette har noen betydning. Men det kan også være andre årsaker til at hevelser ikke går ned, som blant annet en pågående lokal infeksjon i underhuden, eller sekvesterdannelse på pipa. Særlig hvis hevelsen er varm og øm vil anbefale å få det undersøkt av veterinær for å være på den sikre siden.


 34. admin sier:

  September 9th, 2013 12:34

  Hei,
  For å kunne si noe om prognose og behandlingsmuligheter er det viktig å kartlegge om det er noen sekundære forandringer i leddet, og om det er sikkert at haltheten stammer fra denne skaden/leddet. Jeg ville anbefalt en halthetsundersøkelse/kontroll med røntgen av bakknær for å se etter mulige sekundærforandringer som kan ha betydning for prognosen. Det kan også være lurt med en ny ultralydundersøkelse av leddet.


 35. Sicilia sier:

  September 14th, 2013 20:49

  Hei :)

  Jeg har en hest som ble påvist skade på gaffelbåndet på høyre bakfot februar 2013. Dette ble behandlet med 4 sjokkbølgebehandlinger med 2-3 ukers mellomrom. Fra februar til mai sto hesten i sykepaddock (boksstørrelse) noen timer til dagen, ble leid i 15 min og sto ellers på boks. Siden hesten i midten av mai viste tydelig bedring på ultralyd og ikke var halt ble den satt på beite juni til august. Når den ble tatt inn i slutten av august viste ultralyd ikke lenger tegn til skaden, så nå er jeg der at jeg skal trene hesten opp igjen. Jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal gå frem, hvor lang tid jeg skal bruke på skritt, trav osv. Har dere noen tips til opptreningsplan? Jeg er forberedt på å bruke lang tid på dette, hvis ikke gaffelbåndet holder skal det hvert fall ikke være fordi jeg gikk for fort frem i opptreningen.


 36. Eva sier:

  September 23rd, 2013 17:51

  Hei, jeg har en traver som har har/hatt blødning i den overfladiske bøyesena, var på scann for 3 uker siden og hesten har stått på boks siden sommer, ho har nå begynt å gå ute. Bruker vitafloor som behandling, og dyrlegen sa jeg kunne starte rolig opptrening med 10 min på mølla for 3 uker siden eller lengre, men hesten er ganske heit. Men roet seg veldig ned etter som ho har begynt å gå ute, nå rir jeg henne istedet for å ha henne på mølla. Skritter ca 10-15 min annen hver dag i tilegg til vitafloor hverdag 30 min. Sena er ikke øm, ho er ikke tjukk i beinet og ikke halt. Bare oser av energi. men syns ikke dyrlegen har vært så flink til å opplyse meg om videre opptrening. Ho vil heller scanne henne på nytt, men har ikke så alt for god økonomi. Blødninga var ikke å se sist gang vi scanna, men ho sa det var ei sene som var under lege. Bøyen på sena er nesten helt borte, noen råd om videre opptrening?


 37. admin sier:

  September 24th, 2013 12:39

  Hei Sicilia,
  Jeg ville tatt kontakt med behandlende veterinær for å få en opptreningsplan tilpasset din hest. Vi har egne opptreningsregimer for våre pasienter på Bjerke Dyrehospital, men disse tilpasses etter skadens omfang, hestens alder, temperament osv. Dersom veterinæren som foretok undersøkelsen er usikker på hvordan dere skal gå fram, er det bare å be veterinæren ringe oss på Bjerke for råd.


 38. admin sier:

  September 24th, 2013 12:42

  Hei Eva,
  Våre opptreningsregimer varierer etter hestens alder, temperament, skadens omfang, eiers kunnskapsnivå osv… Ta derfor kontakt med behandlende veterinær for å få et regime tilpasset din hest. Dersom veterinæren din er usikker på hvordan dere skal gå fram, kan han/hun ringe oss på Bjerke Dyrehospital for råd.


 39. Hans sier:

  February 2nd, 2014 23:33

  Hei! Er såkalt harehas noe å bekymre seg for? Ikke halt, og ikke øm. Men kjenner forkalkning når stryker høyre bak. Er det bare å trene som normalt, eller bør veterinær konsulteres? Hvor negativt er harehas mht holdbarhet generelt?


 40. admin sier:

  February 11th, 2014 09:28

  Hei.
  Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med en veterinær. Harehas trenger ikke ha betydning, men den kan ha, og må derfor utredes for den enkelte hest.

  Lykke til!


 41. Karin Bojer-Letrud sier:

  March 10th, 2014 21:00

  Hei.
  Jeg har en 5 år gammel Shagya Araber, kjøpte han uinridd i september. Jeg red han inn og fant ved vet.und i januar at han hadde små pølser rett under knærene på begge fram. Han ømmet også i gaffelbåndet på HF og har en bukkehov grad 1 på samme bein. Han har også et overbein midt på pipen på HF.
  Han var 0,5 grad utgangshalt ved klinisk undersøkelse på HF og 1-1,5 ved bøying.
  På VF var han ikke utg.halt men ca 0,5-1 grad ved oppbøying.
  Hva kan dette komme av og hva er evt prognosen på tilheling av dette? Jeg kjøpte han for å bruke han til dressurridning. Han har siden unders blitt ridd på tur i skritt og har nettopp begynt å trave forsiktig på bane på rette spor etter avtale med veterinær. Er dette noe jeg burde få en ultralydunders på?


 42. admin sier:

  March 11th, 2014 09:29

  Hei Karin.
  Slik jeg tolker deg er det allerede en veterinær som har undersøkt hesten din. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med han/henne for en vurdering. Det er desverre umulig for meg å kunne svare deg uten å ha undersøkt hesten din. Hvis din lokale veterinær ikke har utstyret som trengs for en videre utredning, må du gjerne bestille en time her, tlf: 815 11 226.

  Lykke til.


 43. Nina sier:

  July 1st, 2014 20:10

  Hei! Har er sprangponni på 21 år som for et par måneder siden ble halt etter et stevne, ble da sjekket og rønget benet og fikk beskjed om at den hadde en betennelse og ble sprøytet, tok det med ro i tre uker og hadde en økt med lett trav og galopp, men ble da halt igjen på samme fot, fikk en kiropraktor/veterinær til å se på det, men fikk beskjed om at jeg skulle bare leie rolig og ta det med ro et par uker. Virket fortsatt øm og hoven i senen etter et par uker, så tok en ultralyd av han og fikk påvist sene/ligamenskade liten blødning, da hadde han hoppi og sprette litt på en leietur et par dager før, kan det ha gjort noen forverring?
  Han er stiv i benet fra morgenen, men virker som han blir bedre når han beveger seg så han står ute, ser han står og avlaster foten ute, lurer på om han burde stå inne på boks, eller om det er bedre for han og bevege seg litt ute, han herjer ikke i havna. han har heller ikke hatt noen annen leddskade eller betennelse på de 6 årene jeg har hatt han! Hvordan ser mulighetene ut for bedring av en eldre ponni, han skulle uansett begynne å ta det med ro fra sprang, men hvor lang tid burde man regne før en tar en rolig skrittetur på han?


 44. admin sier:

  July 21st, 2014 19:21

  Hei Nina.
  Innledningsvis skriver du at ponnien din fikk konstantert en betennelse og ble sprøytet. Du sier ikke noe om hvor betennelsen satt ( leddbetennelse, senebetennelse etc) eller hva den ble sprøytet med. Hvis det er snakk om en leddbetennelse og at ponnien din ble sprøytet i leddet med kortison og/eller hanekam kan 2-3 uker med hvile og så rolig opptrening være nok. Med rolig opptrening ville jeg startet med kun skritting først i 5 dager, så 5 min traving i 5 dager, 10 min traving i 5 dager og så 10-15 min traving med 5 min galopp i 5 dager osv. En økt med lett trav og litt galopp som du beskriver kan ha vært litt for hard belastning etter 3 uker ro.
  Videre skriver du at ponnien din virket øm i senen etter 2 nye uker med ro. Var dette noe nytt, eller hadde ponnien din vært øm og hoven over senen helt fra første gang den ble halt? Seneskader trenger ofte lengre tid på å hele, avhengig av hvor stor skade er og hvilken sene det er snakk om. Vi snakker ofte flere månder med ro, men til forskjell fra ledd og ligamentskader som gjerne skal ha helt ro, har seneskader ofte godt av skrittmosjon.

  Jeg kan desverre ikke gi deg noen mer konkrete svar uten å ha undersøke ponniene din. Jeg vil derfor råde deg til å ta kontakt med den veterinæren som har foretatt røntgen og UL undersøkelsen. Han/hun vil kunne gi deg mer konkrete svar hva gjelder prognose og videre bruk.

  Lykke til!


 45. Silje sier:

  July 23rd, 2014 12:46

  Hei
  Vurderer en 9 år gammel spranghest på helfor. Den er ganske stor (176cm) og noe tung type hest. Den fikk for 2 år siden påvist en gaffelbåndskade i høyre framfot. Den sto i 4 måneder før den sakte med sikkert ble trent opp. Den har i etterkant startet stevner opp til LA hest sprang uten problem, og har ikke vist antydninger til tilbakefall. Har nå grunnet eiers interesse stått borte på for hvor den har blitt ridd normalt og brukt til det meste men ikke trent hardt og startet med på ett år. Eier skal ha vetsjekk på hesten før hun setter den ut på for.

  Jeg ønsker å trene opp denne hesten og ri den i både dressur, sprang og tur. En hest jeg kan kose meg med og starte litt opp til kanskje LB sprang. Er det noe av tidligere opplysninger du mener kan sette en stopper for dette? Er det en stor fare for at skaden kan gjenoppstå om jeg bruker hesten på den måten? Burde jeg ikke ri hesten såpass? Er det noe jeg burde ta hensyn til? Noen begrensninger denne hesten vil ha? Noe jeg burde sjekke før jeg tar en avgjørelse?

  Håper på svar
  Silje


 46. admin sier:

  July 28th, 2014 08:42

  Hei Silje.
  Det er desverre umulig å si noe helt konkret om din hest uten å ha sett på hesten og UL bildene. På generelt grunnlag kan jeg si at det er noe større sannsynlighet for at en hest med en tidligere gaffelbåndskade vil kunne få dette igjen, enn en hest som aldri har hatt denne skaden. Om dette skyldes at den tidligere skaden ikke leges 100% eller om det skyldes at hesten er mer utsatt for den type skade anatomisk sett, er vanskelig å si. Samtidig skriver du at din plan med hesten ligger på et noe lavere nivå (LB) enn hesten allerede har vist at den tåler (LA). Jeg vil derfor si at det er grunn til å anta at hesten vil holde til ditt bruk, men det er jo aldri noen garantier. Jeg ville snakket med den veterinæren som utfører veterinærsjekken og hørt hva hun finner, og ta det derifra.

  Lykke til!


 47. Marthe sier:

  September 4th, 2014 08:40

  Hei,

  Jeg har en x-galopphest på 6 år som hadde en liten skade på ringbåndet tidligere, som jeg mistenker han har slått opp i paddocken. Jeg har bestemt meg for å gi han hvile en god stund og håpe at det leger seg. Han er ikke halt på rett linje men på bøyd spor. Han står med back on track om nettene og jeg bruker et liniment for å holde sirkulasjonen i gang. Er det noe mer jeg kan gjøre hjemme? Evt ikke bør gjøre? Og hvor lang tid er det realistisk å beregne som hviletid? Han har ikke vært varm eller hoven som jeg har sett.. Jeg skjønner at det er vanskelig å si uten å ha sett hesten, men jeg spør alikevel!

  På forhånd takk!


 48. admin sier:

  September 9th, 2014 13:36

  Hei Marthe.

  Det er som du sier vanskelig å si noe eksakt om hvor lang tid dette kommer til å ta uten å ha sett hesten din. Ønsker du estimert hviletid bør du få en veterinær til å ta en UL av ringbåndet. I tillegg til hvile og back on track kan du vurdere magnetbelegg fra Equi Mag. Dette kan du bl.a. få leid hos oss. For mer informasjon sjekk hjemmesiden vår;
  http://www.bjerkedyrehospital.no/Nyheter/2014/Juli/Pulserende-magnetfelts-terapi/

  Lykke til!


Skriv en kommentar