Magesår hos hest

April 16th, 2010

Magesår hos hest er en utbredt lidelse hos hester. Det er generelt høyere forekomst av magesår i hester som er i trening og konkurranser/løp sammenlignet med hobbyhester. For eksempel er magesår dokumentert i 80 til 90% av galopphester i trening, 70% av varmblodstravere, 40 til 58 % av distansehester, 60 til 70 % av feltrittshester og 50 til 60% av show hester. Magesår er også vanlig hos føll, men har en noe annen underliggende utvikling og presentasjon enn hos voksne hester. Denne artikkelen vil ta for seg magesår hos voksne hester.

Magesekkens anatomi:

Magesekken er U-formet og består av to deler, den første delen er kontinuerlig med slimhinnen i spiserøret (den kutane delen) og har vanligvis ikke kontakt med syre eller for. Det neste partiet av magesekken består av kjertelslimhinnen som utskiller magesyre og andre stoffer som regulerer syredannelsen, samt beskyttende stoffer som slim og bikarbonat. Margo Plicatus er delingen mellom den kutane og kjerteldelen av slimhinnen og mer enn 90% av magesårene vi ser ligger ved denne linjen i den kutane delen. Man kan også finne magesår i kjertelslimhinnen og mot utgangen inn i tolvfingertarmen, men dette er mindre vanlig. I tillegg kan disse være vanskeligere å behandle.

Magesekken hos hester er relativ liten, den rommer ca 8-15 liter i en 500kg hest. Innholdet i magesekken er inndelt i soner slik at innhold med lavest pH (mest syreholdig) er lavest nede i magesekken. En hest som har fri tilgang til grovfor eller beitegang vil ha kontinuerlig fyll i magesekken til nivå med inngangen av spiserøret.

 

Underliggende sykdomslære:

EGUS (Equine gastric ulcer syndrome) er en samlebetegnelse som dekker forskjellige lidelser utløst av syre i slimhinnene i spiserør, magesekk og tolvfingertarmen på hest. Vanligvis er kun magesekken involvert og mest dokumentert er magesår i den kutane delen av slimhinnen i magesekken. Magesår kan også forekomme i kjerteldelen av slimhinnen. Den kutane delen av slimhinnen er kontinuerlig med slimhinnen i spiserøret og mangler naturlig beskyttelse mot syre som blir produsert i kjertelslimhinnen, som for eksempel slimbelegg og bikarbonat. Spytt som blir produsert når hesten tygger og som svelges sammen med foret er den eneste beskyttelsen denne delen av magesekken har mot magesyre. Det produseres mer enn dobbelt så mye spytt per vekt høy/gress i sammenligning ved foring av samme vekt kraftfor.

Bevegelse i tempo høyere enn skritt å fører til negativt trykk i buken og i magesekken og fører til oppskvulping av syreholdig innhold fra den nedre delen av magesekken opp i de øvre lagene i magesekken som mangler den medfødte beskyttelsesmekanismen mot syre som nevnt over. Dette er med på å forklare den høyere forekomsten av magesår av hester i trening.

Hesten produserer syre kontinuerlig siden den fra naturens side er vant til kontinuerlig fyll av fiberrikt for i magesekken. Mange vanlige stall og foringsrutiner fører til at hestene står med tom mage mellom måltid, som igjen vil øke risikoen for magesår.

Andre faktorer som utsetter hesten for magesår kan være blant annet stress som transport, flytting, løp/konkurranser, endring av rutiner, operasjon, medisiner som antiinflammatorisk behandling over lang tid/høye doser, eller andre underliggende medisinske lidelser.

Symptomer:

Varierende og uspesifikke men kan være blant annet: Dårlig appetitt, redusert prestasjon, dårlig hudlag/dårlig hold/ vekttap, kolikk i forbindelse med foring, udefinerbar kolikk, diare/løs avføring

Føll: Typiske symptomer er kolikk, skjære tenner, ekstra spyttproduksjon, ligge på ryggen.

Diagnosering:

Mange av symptomene på magesår er uspesifikke og kan sees ved andre sykdommer også. Noen hester har magesår uten at det synlig påvirker dem.

For en sikker diagnose må hesten gastroskoperes. Da behøver man et 3 m langt endoskop for å kunne se hele magesekken i en stor hest. Hesten må sultes minimum 12 timer, helst 18 timer plus 4 timer uten vann. Dette for å tømme magesekken. En full gastroskopisk undersøkelse bør omfatte visualisering av hele magesekken, inkludert den nederste delen som går inn i tolvfingertarmen (pylorus).

 

Behandling/Forebygging:

Den viktigste delen av behandlingen er forebygging. Behandling med medisiner kan ofte ha en veldig god effekt på kort sikt, men faren for tilbakefall er stor om man ikke forandrer på utløsende faktorer. Ofte er disse vanskelig å spesifisere, derfor bør man følge generelle råd om forebygning, og prøve å identifisere spesielle risiko faktorer hos den individuelle hest. Noen av disse kan lett forandres, andre er mer vanskelig å gjøre noe med, for eksempel er det vanskelig å fore en løpshest kun med høy!

 • Foring:

Som nevnt over er jevn tilgang på grovfor som medfører økt tyggetid den beste beskyttelsen for magesekken. Utegang på gress er foretrukket. Er ikke dette mulig, bør hesten ha fri tilgang til godt fiberrikt høy. Spiser hesten veldig fort, kan man pakke to høynett utenpå hverandre slik at hesten ha noe å jobbe med hele døgnet. Alfalfa har blitt vist å være gunstig for hester med magesår og har i tillegg en forebyggende effekt på magesår i hester som må stå på kraftfor. Minst mulig kraftfor, spesielt for som er rikt i stivelse og som brytes fort ned, eg ren havre og bygg. Blandingsfor med stor andel fiber og lav andel stivelse vil være mindre skadelig enn ren havre og ren bygg. Kraftfor bør deles opp i små mengder og fores oftere (4 ganger per dag istedenfor 2) og sammen med grovfor, ikke på tom mage. Bland gjerne inn oppløste alfalfa pellets, eller annet oppkuttet fiber. Gi gjerne et tilskuddsfor med vitaminer/ mineraler om du er redd for at foret blir ubalansert.

Det er mer og mer fokus på helsegevinst ved foring av fett-fiber diett, istedenfor stivelse/sukker. Dette har også en gunstig effekt på blodsukker og insulinhåndtering, og vil også være gunstig for hester utsatt for magesår som en ekstra energi kilde istedenfor kraftfor. De fleste hester kan tolerere 2 til 5 dl olje daglig. Bruk vegetabilsk olje, for eksempel soya eller maisolje. Vær oppmerksom på at store mengder olje kan føre til at hesten ikke vil spise det. Med store mengder olje kan hesten trenge ekstra vitamin E.

 • Mosjon/trening:

Reduksjon eller forandring/omlegging av treningsrutiner, minimere stress. En stall kamerat kan redusere stress. Mest mulig utegang. Identifisering av stressende situasjoner og prøv unngå disse.

 • Medisiner som hemmer syreproduksjonen:

Proton pumpe hemmere: Virker veldig effektiv siden den stopper syreproduksjonen i magesekken. Forskjellig doser er brukt, lavere doser kan også brukes forebyggende. NB (dopingfrist: 96 timer fra siste behandling.) Brukes med forsiktighet i nyfødte føll pga syren i magesekken er en viktig del av motstand til infeksjoner. Et mye benyttet preparat Gastroguard har virkestoffet omeprazole.

Histamine2 antagonister påvirker syrepumpen ved a redusere syreproduksjonen med mindre effekt enn protonpumpehemmere eg cimetidine (Tagamet) og ranitidine (Zantac)

’Bandasjering av såret’ stoffer som danner en beskyttende hinne over magesår slimhinnen i magesekken, mest brukt som forebyggende behandling hos føll, men kan også være nyttig i visse tilfeller hos hester. Blant annet kan Antepsin som inneholder sucralfate benyttes.

 • Fortilskudd:

Per dags dato har disse produktene ikke dopingfrist siden de ikke er klassifisert som medisiner. De kan brukes som en forebyggende del av daglig foring.

Improwin: inneholder organiske syrer samt b-vit/jern. Skal beskytte slimhinnene ved bla regulering og bufring av pH. Mangler per dags dato dokumentasjon for effekt på heling av magesår hos hest.

På Rikstotoklinikken Bjerke har vi akkurat fullført et dobbel blindet placebo studie der vi behandlet 70 hester med magesår med ImproWin. Resultatene vil bli publisert.

Pronutrin: Pectin-Lecithin complex, danner en vannavstøtende hinne som beskytter cellene mot magesyre. Har vist positiv effekt på heling av magesår i begrenset antall studier.

Konklusjon:

Magesår er en meget vanlig lidelse spesielt hos løpshester og dette kan påvirke hestens generelle velferd og prestasjon. Man kan gjøre mye med bevisstgjøring av dette i form av omlegging av foringsrutiner og bruk av medisner der det er nødvendig. For en sikker diagnose er gastroskopi nødvendig.


34 kommentarer til “Magesår hos hest”


 1. Heidi Ødegård sier:

  September 13th, 2010 14:17

  Hei, Lurte på om dere hadde svarene fra testing med impro win?


 2. admin sier:

  October 26th, 2010 15:43

  Hei. Holder på med sluttfasen på studiene. Vil komme med resultater her når de er publisert i en artikkel først. :)


 3. Anne Britt Tornes sier:

  November 10th, 2010 08:47

  Hei,
  jeg lurer på om er det vanlig/kjent med ødem under buken i forbindelse med magesår?


 4. admin sier:

  November 10th, 2010 12:46

  Det er ikke vanlig med ødem under buken i forbindelse med magesår. Vi anbefaler at du tar en blodprøve av hesten din og total protein. Lavt protein i blod vil føre til at væske trekkes ut av blodkaret og gir ødem.
  Angående studiene på Improwin jobber vi med å samle dataene. Og håper på å komme med artikkelen på starten av neste år.


 5. Laila sier:

  November 14th, 2010 22:23

  Hei!
  Har en travhoppe som ikke har gått i hard trening på 4mnd. I sommer gikk hun 5 uker på beite pga mistanke om magesår. Hun la på seg men ikke så mye som forventet. Hun er veldig glad i mat men er luftsluker. I løpet av sommeren ble aldri pelsen helt kort og fin. Kjenner også at det lukter stramt av avføringen hennes. Kan man finne ut noe av avføringsprøver? Har ikke så veldig lyst å kjøre henne gjennom en undersøkelse hvis det kan unngås


 6. admin sier:

  November 15th, 2010 09:52

  En avføringsprøve kan være nyttig for å se om det er noen innvollsorm som kan være årsaken til at hun ikke legger på seg som forventet. Innvollsorm kan også gi dårligere pels. Det kan være lurt å ta en utvidet blodprøve for å se om man ser noen avvik her. For å få en sikker diagnose på magesår må man undersøke hesten med gastroskopi. Luftsluking er en steriotyp adferd som ofte skyldes at hesten kjeder seg. Ofte er steriotyp adferd relatert til stress og stress kan være med på å utløse magesår. Hvis hesten ikke blir bedre bør du få den undersøkt. Selv om beitegang er en bra forbyggende faktor er det ikke alltid nok hvis hesten allerede har sår i magesekken, og medisinering kan være nødvendig for å få fjernet sårene.Hvis den får nok næring men ikke legger på seg kan det være et problem med absorbsjonen ifra tarmen, dette kan man også undersøke nærmere ved å ta forskjellige prøver.


 7. Marthe sier:

  December 10th, 2011 21:36

  Jeg mistenker magesår hos min hest, går det ann å ringe dere for å få litt veiledning?


 8. admin sier:

  December 13th, 2011 07:23

  Det er bare å ringe inn så vil du få snakke med en av våre veterinærer eller at noen ringer deg opp igjen hvis det er travelt akkurat da. Ta kontakt på 815 11 226.


 9. Lene sier:

  March 25th, 2012 19:52

  Jeg har en fjording på 16 år. Har hatt hesten siden den var 8 år. Elsker hesten overalt her på jord. Han var en rolig, bedagelig hest og jeg kunne sette en 5 åring på han de kunne gå seg en tur uten noe stress :) Jeg måtte setta han bort på for da jeg gikk skole. Han var borte på for i 2 år. Jeg gledet meg til å hente han. Da jeg fikk se hesten min, ble jeg helt sjokkert, avmagret å uflidd. Så ikke ut. Jeg brukte nesten ett år på å få han i form igjen. Men han hadde forandret seg helt, han stresser på tur å er ikke den hesten jeg en gang kjente. Jeg har slitt med å holde vekta på han, han spiser godt men legger ikke på seg. Er/kan dette være magesår ?


 10. admin sier:

  March 27th, 2012 15:46

  Hei, dette høres jo ikke noe hyggelig ut! Det kan være mange grunner til at hesten endrer adferd og blir tynnere. Vi vil anbefale at du tar kontakt med din lokale veterinær slik at han kan ta en titt på hesten din! For å finne ut om det kan være magesår bør man gastroskopere ham. Det vil si at man ser på slimhinnen i magen hans med et langt feksibelt kamera. Dette fører man inn i hestens nese, gjennom spiserøret og inn i hestens mage. Hvis du har noen flere spørsmål er det bare å ringe oss på Bjerke Dyrehospital.


 11. Yvonne Lynum sier:

  April 1st, 2012 09:02

  Hei, jeg har en konkurranse hest som går sprang og har gått stevner/treninger innen sprang siden den var 5 år og er nå 14 år. Jeg har hatt hesten i 3 år og den er en hest som slutter å spise når den er mett, men vil alltid spise opp kraftfôret. De siste to ukene har apetitten gått ned og hun hadde en periode der hun ikke spiste alt høyet. Hesten går på beite fra 11 – 17.00 hver dag, men det er ikke kommet så mye gress, men tenkte det kunne ha noe med minsket apetitt på høy – hun fikk 10 kg høy til dagen, men går nå på 8-9kg. Den siste uken har hun heler ikke spist opp kraftfôret sitt. Gjennom natten spiser hun en del, men er enda en neve med kraftfôr igjen i mat kryben når jeg kommer om ettermiddagen, men hun spiser middagen veldig sent og bruker flere timer. Hun flaser og har små “sår” på rumpen, men jeg vet ikke årsaken. Hesten har hatt av og på dårlig avføring siden jeg fikk henne. Kan hun være matlei eller kan det være symptomer på magesår?


 12. admin sier:

  April 4th, 2012 13:23

  Hei, det kan være mange grunner til at hesten spiser dårligere og har dårlig avføring. Magesår kan være en av dem, men vi anbefaler at du tar kontakt med din lokale veterinær, slik at han kan sjekke på hesten din ordentlig. For å finne ut om det kan være magesår må man gastroskopere ham. Det vil si at man ser på slimhinnen i magen hans med et langt fleksibelt kamera. Men vi syntes man bør sjekke andre ting før man gastroskoperer som tenner, blod og hestens allmenne tilstand.

  Håper dette kan hjelpe deg litt videre.

  Hvis du har noen flere spørsmål er det bare å ringe oss på Bjerke Dyrehospital


 13. Sofie sier:

  April 24th, 2012 07:28

  Hei! Jeg har en spranghest (varmblodshoppe) på 9 år som fikk magesår for litt over en måned siden. Vi fikk gastroskopert henne og behandlet henne. Nå spiser hun 19 kilo grovfor om dagen (hun er en stor hoppe med høy forbrenning og som trenes mye) igjen! God appetitt og fin pels, lite stresset og rett og slett frisk. Jeg fikk beskjed om å fore henne med betfiber når hun fikk medisiner. Men nå er hun ferdigbehandlet. Hva slags kraftfortyper anbefales å fore med da? Hun har gått lei betfiberet, blir for smakløst for henne. Vet at mye stivelse er fy-fy. Håper på raskt svar :)


 14. admin sier:

  April 24th, 2012 13:34

  Hei, dette dette er hyggelig å høre. Vi anbefaler at hovedfôret er høy, det er viktig at dette er av god kvalitet. Som tilleggsfôr anbefaler vi alfa-alfa produkter og opp til en halv liter matolje om dagen. Solsikke eller maisolje egner seg godt.
  Musli-blandinger eller blandingsfôr med stor andel fiber og lav andel stivelse som inneholder forskjellige typer næringsstoffer som brytes ned ulikt, vil være mindre skadelig enn ren havre og ren bygg. Kraftfôr bør deles opp i små mengder og fôres oftere (4 ganger per dag istedenfor 2) og sammen med grovfôr, gi alltid grovfôret først. Håper dette hjelper deg litt videre. Lykke til!


 15. Oddny Bakkland sier:

  July 25th, 2012 09:02

  Heia :)
  Lurte bare på om dere har fått resultatene av de testene med Improvin? Har en kaldblods traver, som har “mistet” gløden..dette skjedde etter at vi hadde reist på langtur (19 timer hver vei), samt at han stessa noe forferdelig under oppholdet(2 dager). I ettertid , så kan han være skikkelig pigg ene dagen, for så å ikke ville ta i neste dag. Han er undersøkt av veterinær, med alt av blodprøver..men finner ikke noe galt med han. Men etter å ha lest om magesår, så undrer jeg på, om det kan være det han har..han får 3 liter energi og 2 liter havre, samt soyaolje (fordelt på 3 måltid) pr dag. (Blander vann i kraftforet). ..samt omtrent fri tilgang på ensilasje..vil det hjelpe han, om jeg gir han feks Champion Gull i stedet for Energi? er ikke lett å få tak i annet enn FK sitt for, her jeg bor. Har satt han på Improvin nå, samt noen dager med Zoolac.
  Hilsen Oddny :)


 16. admin sier:

  July 26th, 2012 16:23

  Hei , jeg har dessverre ikke sett noen resultater av testene, men det kan hende at de er offentlig gjort. Det er jo en stund siden dette prosjektet pågikk. Jeg kan ikke svare deg på om hesten din har magesår eller ikke, den eneste sikre måten å stille denne diagnosen på er å gastroskopere hesten. Det er svært vanskelig å svare på hvilket kraftfôr som er bedre for hesten. Det beste for hester som har magesår er mye grovfor dette ser jo ikke ut til å være et problem hos din hest. Du får se hvordan han responderer på Improvin og Zoolac. Eventuelt kan du forsøke å gi alfa alfa i stede for noe av kraftforet. Hvis han ikke blir bedre bør du kanskje vurdere en gastroskopi.

  Lykke til!


 17. Oddny Bakkland sier:

  July 26th, 2012 22:42

  Hei hei, å takk for svar :)
  Hesten min har nå fått Improvin siden mandag, og Zoolac et par dager…å i dag så jeg tydelig forbedring :) vet ikke om det er tilfeldig, eller om det er tilskudd, som har gjort han bedre, men nå er han tilbake i god form igjen :)
  Skal fortsette med Improvin en periode til, for sikkerhets skyld..

  Hilsen Oddny :)


 18. Hanne sier:

  September 11th, 2012 06:11

  Hei, kan dere ikke prøve å finne resultatene fra Improwin-studien, da? Det er jo veldig interessant å få resultatene, og har dere investert i å utføre en skikkelig studie er det jo synd å ikke publisere det!!


 19. admin sier:

  September 11th, 2012 17:06

  Hei! Slik jeg har forstått det er artikkelen skrevet men ikke publisert. Derfor kan jeg ikke gi deg denne, men Morten Raaholt sitter med alle resultatene. Hvis du vil vite mer om når studiet blir offentliggjort ta kontakt med ham på morten.raaholt@vitality.no :-)


 20. Pernille sier:

  January 26th, 2013 22:21

  Hei. Hesten min går på utegang, og trives veldig godt med det. Men hun kan slite litt med å være løs i magen. veldig diarê aktig. dette har foregått lenge og jeg er redd for magesår. derfor ønsker jeg å skjekke dette. vet dere ca hva det koster osv? :)


 21. admin sier:

  January 29th, 2013 07:50

  Hei,
  Hesten må gastroskoperes for å undersøke for magesår. Jeg anbefaler å ringe for å få et prisoverslag og eventuelt snakke med en veterinær.


 22. Ingeborg sier:

  March 3rd, 2013 20:12

  Hei,
  jeg har en hest som har fått påvist magesår ved gastroskopi hos dere. Han er av de få “uheldige” som har magesår i den nedre delen av magesekken, mot utgangen til tarmen (Undersøkelse ble gjort på Bjerke for ca 5år siden, og han ble da behandlet med Gastrogard). Han har vist tegn til magesmerter ved noen anledninger etter dette, og da blitt behandlet vellykket med Gastrogard hver gang (i snitt en gang per år tror jeg). Jeg har nettopp kjøpt hesten,og jeg lurer på om det er andre forebyggingsanbefalinger for denne typen magesår enn de “vanlige”? Jeg er interessert i råd både i forhold til for og tilskudd. Gjelder det fremdeles at hesten bør spise grovfor rett før trening? Hva med stivelsesrikt for, olje etc? Hvordan er gulrøtter i forhold til magesår? Jeg antar at min hest har en form for kronisk magesår, som vil blusse opp av og til. Anbefaler dere Gastrogard/Ulcergard brukt forebyggende (kontinuerlig) til slike hester? Er Improwin testet som effektivt på denne type magesår også? Hesten min er en 13 år gammel tysk varmblodshest (dressurhest).


 23. admin sier:

  March 4th, 2013 14:38

  Hei,
  Forebyggende behandling av magesår i nedre del av magesekken følger de samme prinsipper som for den vanligste typen (som er i overgang mellom kutan slimhinne og kjertelslimhinne). Det viktigste er at hesten fôres ofte med grovfôr slik at magesekken alltid inneholder en del fôr. Det er ikke nødvendig å fôre opp hesten rett før trening, men den trenger ikke sultes i 1-2 timer før ridning, som er ganske vanlig på mange staller.
  Her er noen generelle råd når det gjelder forebygging:

  Fôring:
  Grovfor/Høy: Den beste beskyttelsen mot magesår er jevn tilgang til grovfor. Kontinuerlig tyggebevegelser av fiberrikt grovfor øker utskillelsen av spytt som er buffer mot syren i magesekken. Pakk godt høy i et stort høynett med små hull, (eller dobbelt høynett) så hesten har noe å jobbe med hele døgnet.

  Alfalfa er også vist å være gunstig for hester med magesår, og alfalfa høy har blitt vist og ha en forebyggende effekt mot magesår

  (Gress: La hesten gå ute på gress så mye som mulig! Hester som går ute på gress kontinuerlig har en mye lavere forekomst av magesår! Ikke lett om vinteren!)

  Kraftfor: Minimer tilgang på kraftfor som er rikt i stivelse og som brytes fort ned, eg ren havre og bygg. Musli-blandinger eller blandingsfor med stor andel fiber og lav andel stivelse som inneholder forskjellige typer næringstoffer som brytes ned ulikt, vil være mindre skadelig enn ren havre og ren bygg. Gi gjerne for som er tilpasset hester som trenger og legge på seg, som for emd ekstra olje og proteiner uten veldig høy andel stivelse for eksempel Champion Ekstrem og Champion Vital. Bland sammen med alfalfa pellets eller lucerne.

  Kraftfor bør deles opp i små mengder og fores oftere (4 ganger per dag istedenfor 2) og sammen med grovfor, ikke på tom mage. Alltid, gi grovfor først.

  Gi gjerne et tilskuddsfor med vitaminer/ mineraler.

  Du bør gi hesten opptil 5dl vegetabilsk olje i dietten, men start gradvis og øk gradvis.

  Gulrøtter er rik på stivelse, og bør gis etter grovfôr (hvis det gis). Når det gjelder Improwin er det vist at det ikke er skadelig å gi, men det er heller ikke vært noen overbevisende gode resultater ved forskning på området. Det som er vist, er at om man skal ha en mulig effekt, så må man behandle i minimum 7 uker. Hesten trenger ikke gå forebyggende på Gastrogard dersom den er klinisk frisk. Da er det viktigere å legge til rette fôring for å hindre tilbakefall. Jeg anbefaler også en kontroll av magesekken som gjøres ved gastroskopi dersom hesten kun har blitt diagnostisert 1 gang for 5 år siden, og ikke vært på kontroll etter det.


 24. Ingeborg sier:

  March 5th, 2013 08:15

  Tusen takk for raskt og fyldig svar. Jeg tror da at jeg har gjort mye riktig allerede. Men jeg opplever at hesten likevel til tider er utilpass (lite interessert i mat og dårlig energi under trening), og mistenker magesmerter. Jeg tar kontakt med dere per telefon for videre oppfølging og bestilling av gastroskopi.


 25. Silje sier:

  December 15th, 2013 12:27

  Hei. Jeg har en hest som nå nylig har fått påvist det som trolig er et stygt magesår i nederste del av magesekken.
  Dette er en hest på 11år, varmblodstraver av rase, men i mitt eie (6år) har han blitt brukt som tur/dressurhest. Ble travtrent før dette.
  Har lest en del over her om foring, men lurer litt på dette med trening.
  Han har ikke blitt hardt brukt siden jeg fikk han. Normal hobbyhest bruk.
  Dersom han blir frisk, hvor lenge bør man vente før man setter i gang rolig trening igjen? Skritteturer o.l, og hvor lenge bør man så vente med “vanlig” trening på bane og tur?

  Håper på svar.

  Hilsen Silje.


 26. admin sier:

  January 22nd, 2014 11:55

  Hei Silje,
  Hvordan ble magesåret påvist, hvordan symptomer viste hesten før magesåret ble påvist og hva har hesten blitt behandlet med? Hesten kan brukes som normalt når såret er helet fullstendig. Dette må bekreftes med en gastroskopisk undersøkelse. Hesten kan brukes lett i periden der den blir behandlet for magesår, det kan hjelpe å gi hesten noe grovfor før mosjon.

  Håper dette hjelper deg litt videre, ta kontakt med oss eller behandlende veterinær hvis du har flere spørsmål. Lykke til


 27. Silje sier:

  January 27th, 2014 20:11

  Takk for svar.
  Magesåret ble påvist ved gastroskopi hos dere, og har nå blitt behandlet med Gastro Guard i ca.5 uker.
  Var inne til sjekk med ny gastroskopi hos dere i dag, og han har fortsatt noen sår.
  I tiden mellom disse undersøkelsene har vi hatt ett tilfelle av kraftig kolikk, samt èn dag der han viste tegn til magesmerter, men den gangen var det ikke kolikk.
  Har nå de siste ukene fått oppbløtet høy/ensilasje 5 ganger pr.dag, ca.8 liter betfibervann 5 ganger pr.dag, samt 1 neve lucerne-pellets+ 1 neve betfiber (oppbløtet så klart)+ olje 3 ganger pr.dag.
  Har kun blitt skrittet, da for det meste leid.
  Vil det kunne spille negativt inn om man saler opp og rir i stedet?
  Fikk beskjed ved sjekk i dag at han kun skal skrittes i enda 4 uker, samt medisineres med Gastro Guard like lenge.
  Når bør vi evnt. komme inn igjen fr å sjekke han opp neste gang?
  Er det noen flere forhåndsregler vi kan ta for at helingen kan skje raskere?
  Forslag til tilskuddsfòr for videre forebygging? Har lest litt om noe som heter GNF… Har dere noen erfaring med dette?

  Hilsen Silje


 28. admin sier:

  January 28th, 2014 10:01

  Hei Silje.
  Hester som kun har små, overfladiske sår er det ok at du sitter opp på og skritter. Hester med store/dype sår kan ha store smerter. Fos disse hestene vil vi anbefale kun leiing.
  Ny kontroll anbefales om 4 uker. Husk at hesten må sultes i 24t før kontroll. Ring resepsjonen mellom kl 8-15 på 815 11 226 for å bestille time.
  Ang forhåndsregler og fortilskudd er det aller viktigste for å forebygge magesår hyppig tilgang til grovfor. Mange små måltider (5-6) er bedre enn få og store. Du kan med fordel henge opp grovforet i et fin-nettet høynett slik spisetiden forlenges. Jeg kjenner ikke til fortilskuddet GNF så det kan jeg desverre ikke uttale meg om. Ellers anbefaler jeg at du følger oppforings- og behandlingsplanen som veterinæren satte opp for deg.

  Lykke til og ta kontakt hvis du har flere spørsmål.


 29. anne sier:

  April 10th, 2014 16:09

  Skal en hest ha grovt høy eller er det greit med “fint ” høy til hest ?

  Redd for magesår. :)


 30. admin sier:

  May 5th, 2014 07:52

  Hei Anne.
  Er det strukturen på høyet du tenker på med tanke på grovt og fint høy? Eller er det næringsinnholdet?
  Hvis du med grovt høy tenker på mer halmlignenede vil jeg si at fint høy/ensilage er det beste for hesten. I forhold til næringsinnholdet i høyet er det avhengig av hva slags type hest og hvilken treningsmengde den har. Næringsmessig deles grovfor inn i 5 klasser; H1 til H5, hvor H1 er meget næringsrikt, H5 minst næringsrikt, nærmere halm. For en ridehest i moderat trening er H3 vanligvis optimalt, løpshester i full trening bør fores med H1-H2, hobby/turhester H4-H5.

  Håper dette var noe oppklarende.


 31. Benedicte sier:

  June 7th, 2014 17:09

  Hei!
  Jeg har en 9 år gammel spranghest som har en veldig merkelig appetitt, og jeg vet ikke om det kan ha noe med magesår å gjøre. Han står på gress ca 7 timer dagen, og får 7 kg wrap og 2 liter Equisana. Problemet er at han har perioder han absolutt ikke vil spise noe av høyet eller kraftforet, og heller ikke vil han ha vann, mens i andre perioder spiser han normalt. Han er i godt hold og hard trening, og jeg kan ikke merke noe på han annet enn at han kan bli litt tom for energi etter flere dager med hard trening. Allikevel stresser det meg at han ikke vil ha verken høy, kraftfor eller vann. Tennene er sjekket og han har gått på en boks med ImproWin uten at det gjorde noe forskjell. Hvis jeg skifter kraftfor og høy, vil han gjerne ha det(men må da skifte ofte), og det er det som undrer meg så fælt. Dessuten har han aldri gått så godt før, som han gjør nå.. Kan dette ha noe med magesår å gjøre, eller ville han da ikke hatt matlyst til det andre foret heller? Ville prestasjonen gått ned, eller kan det variere fra hest til hest? Jeg er ved å bli gal av å prøve å få han til å spise og drikke, men syntes også det er dumt å skulle betale for en gastroskopi undersøkelse hvis han ikke har symptomer på magesår. Kan det være at han bare er matlei/kresen?

  Hilsen Benedicte


 32. admin sier:

  July 21st, 2014 19:39

  Hei Benedicte.
  Typiske symptomer på magesår er at hesten vraker kraftforet sitt, etterhvert også grovforet. Hestene endrer ofte adferd, kan bli sure og grinete, og noen blir slappe. Ut ifra det du beskriver høres ikke hesten din ut som en “typisk” magesår kandidat, men det er absolutt noe jeg synes du bør tenke på hvis du ikke finner noen andre årsaker. Hvis du ikke ønsker full gastroskopi undersøkelse kan en runde med magesårmedisin (gastro gard) i 4 uker være aktuelt. Fungerer hesten din bedre etter medisinering er det sannaynligvis magesår, men det er kun ved gastroskopi vi kan gi deg en sikker diagnose. Ulempen er at gastro gard er relativt dyrt, og du kan risikere å “kaste bort pengene” dine på dyre medisiner hesten din ikke har behov for. Dette bør du diskutere nærmere med din faste veterinær.

  Videre skriver du at hesten din står på gress ca 7 timer om dagen. Hvor mye gress er det der han står? Hvor energirikt er det? Kan det rett og slett tenkes at hesten din spiser mer mat på jordet enn du tror, og at han rett og slett er mett? Det samme med vann, mange hester drikker bedre ute av store bøtter/vanntrau enn av vannkar i boksene sine.
  Dette er noe jeg ville utredet videre før jeg gikk videre med magesår utredningen.

  Har du yterlige spørsmål, eller det ender med en gastroskopiundersøkelse, ta kontakt med oss på 815 11 226.

  Lykke til!


 33. torhild hansen sier:

  July 24th, 2014 10:05

  Hei..jeg har en 2 års kaldblods traver hest som i mars v/gastroskopi fikk påvist store magesår…behandlet x 2 med Gastrguard kurer, deretter forebyggende tiltak, konstant tilgang på grovfor i høynett, redusert og endret kraftfor ( får nå ekstrem ) kraftfor, samt øvrige stress reduserende tiltak…han viser alle tegn på bedring og ingen sykdomstegn..men jeg er jo veldig engstelig for tilbakefall, derav veldig forsiktig med å gjeninnføre kraftfor og komme i gang med ordentlig trening…han er tynn, er flink til å spise høy ( og kraftfor , men det reguleres, får i dag 3 liter ekstrem..). Spørsmålet mitt er nå at jeg vil prøve bedre forholdene ytterligere for han ved bla å gi han et miljø hvor han kan gå ute 12-14 timer i døgnet…sammen med to andre kompiser….dog blir jo dette feil da de andre hestene fores to- tre ganger med grovfor ute…altså vanskelig å gi han konstant tilgang på grovfor da ikke de andre bør få det ???i tilegg pleier de spise ensilage…mitt spørsmål er derfor om det øker risiko for tilbakefall ved at han følger dag rytmen til de andre..altså tre avgrensede ensilage foringer på dagtid ??? kan jo fx gi han tørrt høy i nett om natta ??..lurer også på om betfiber er ok som fiber kilde i dette tilfelle….
  mvh Torhild


 34. admin sier:

  July 28th, 2014 08:52

  Hei Torhild.
  Hvis hesten din ikke lengre viser tegn på magesår, ville jeg prøvd han over på 3 rasjoner om dagen samt høynett om natten og sett hvordan det går. Får han tilbakefall må han ut av flokken og tilbake på det regimet som har virket. evt kan du jo starte med å la han gå ute 8 t med de andre og så inn å få et ekstra måltid alene på boks, f.eks. Fungerer dette kan du etterhvert utvide utetiden hans. Det som er viktig er at du følger med på at han får i seg nok mat, at de andre lar han spise ute. Så sant det er ensilage av god kvalitet bør det gå bra. Hold deg unna silo og veldig våt ensilage. Jeg vil anbefale betfiber til hesten din. Betfiber er som du sier rik på fiber og gir et stabilt tarmmiljø. Du kan evt supplere med lucerne/alfa alfa hvis du er redd hesten din ikke får i seg nok grovfor. Dette kan også hjelpe på vekten.

  Lykke til!