Løse beinbiter

April 16th, 2010

Løse beinbiter, beinsplinter, leddmus eller osteochondrose. Selv om dette ikke er så ønsket, er det et aktuelt tema som stadig kommer opp blant hesteeiere og veterinærer.
Hva skal man gjøre med disse bitene? Fjerne de ved ung alder på hesten slik at man slipper å tenke på om de kan bli et problem? La de sitte og evt fjerne de hvis de gir halthet i fremtiden? Spørsmålene er mange og det samme er svarene.

Løse beinbiter skyldes en forstyrrelse i celledifferensieringen i vekstbrusken. Brusken blir ikke forbeinet som normalt og det blir stående igjen en fortykket bruskbit. Denne bruskbiten er svakere enn omkringliggende brusk. Det kan dermed ved belastning oppstå brister i den svake brusken. Denne bruskbiten kan løsne ifra underliggende knokkel og gi opphav til løse beinbiter.
Det er framsatt mange teorier på hvorfor disse bitene oppstår. Arv, vekst, fôring, trening, traume etc er diskuterte årsaker, men her strides de lærde fortsatt. Det er derimot bevist at store og rasktvoksende hester er mer utsatt for å få biter. Det er også en arvegrad på løse beinbiter avhengig av hvor biten sitter.

De vanligste stedene å finne løse beinbiter er i kodeleddet, haseleddet og bakkneet. Løse beinbiter kan også forekomme i andre ledd men dette hører mer til sjeldenhetene. I kodeleddet kan biter forekomme flere steder på framsiden av koden. Det kan også være biter baktil i koden, såkalte Birkelandsfrakturer navngitt etter den norske professoren som først beskrev disse. B-frakturene sitter ikke på leddets glideflate og skaper sjeldnere problemer. I haseleddet forekommer det oftest biter på den midtre føringskammen eller på den mediale malleolen (den innvendige delen av leggbeinet). I bakkneet kan det finnes biter på både ytre og indre rullekam eller på yttersiden av kneskålen.Det varierer mellom de ulike rasene hvor beinbitene forekommer hyppigst. Det er vist at de beinbitene som er tilstede ved 8 måneders alder som regel ikke vil forsvinne. Det er også sjelden at det dannes noen nye beinbiter etter passerte 8 måneder. Osteochondrose kan også forekommer som beincyster i knokkelen.

Symptomer på løse beinbiter:

Leddfylling, smerte ved bøyning, øm ved palpasjon (kjenne med hendene) av leddkapsel og halthet. Hvor halt hesten er avhenger av skadeomfanget. Biter som sitter på glideflaten i leddet vil skape mer irritasjon og dermed mer halthet enn en bit som sitter utenfor leddets bevegelsesflate. Det er sjelden at en bit skaper tydelig halthet i skritt og trav. Ofte kommer haltheten først frem når hesten jobbes i høy fart. 

Behandlingsalternativer:

Det mange velger å gjøre er å ta røntgenbilder av unghesten sin for å avdekke om den har noen biter. For en del kåringer og auksjoner kreves det at hesten din skal være røntget for biter på forhånd. Når man vet om hesten har biter eller ikke kan man i samråd med veterinæren sin finne ut hva man vil gjøre. Man kan fjerne bitene artroskopisk, det vil si kikkhullskirurgi inn i leddet der biten sitter. Dette skjer under full narkose. Artroskopi gir god oversikt over leddet og de fleste biter lar seg fjerne enkelt og med minimal traumatisering av leddet. Hvis man ikke har lyst til å fjerne biten kan man trene og bruke hesten som normalt. Hvis da hesten senere blir halt i fra et ledd som den har en bit i, vet man at denne muligens er problemet. Man kan da velge å fjerne biten på dette stadiet.

En løs beinbit må ikke nødvendigvis føre til en halthet, dette avhenger av hestens bruk og krav som stilles til den. Mange foretrekker å fjerne de på unghesten slik at en eventuell halthet på grunn av en løs beinbit ikke går ut over opptreningsfasen til hesten og tap av treningstid til operasjon og ny opptrening. Det viktigste er at du i samråd med veterinær kommer frem til en best mulig løsning for hesten din og deg.


3 kommentarer til “Løse beinbiter”


 1. Rachel Mandal sier:

  March 16th, 2012 15:55

  Jeg har en Holsteiner vallak på 14 år som ble operert for løs beinbit i kodeleddet i mars i fjor.
  Han fungerer nå som før i dressuren, men har ikke turt å hoppet med han pga lite kunnskap om jeg kan hoppe med han etter en slik operasjon. Kan du gi meg noen råd? Kan jeg ri sprang med han, evt hvor ofte du ville anbefalt at jeg kan gjøre det. Og evt hva som kan skje hvis jeg hopper med han. Det er ingen krise for meg om jeg ikke kan hoppe med han, da jeg rir mest dressur. Men siden han elsker å hoppe litt iblandt tenkte jeg å spørre om dette for å få ett svar på om jeg i det heletatt kan gjøre det.
  Er det kanskje en behandling av beinet jeg kan gjøre for at beinet holder ut lengre mm?

  MVH

  Rachel Mandal


 2. admin sier:

  March 19th, 2012 12:22

  Hei Rachel, det er litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt når vi ikke vet om det var noen andre skader på kodeleddet i tillegg til den løse beinbiten, og om beinbiten har oppstått gjennom trauma eller ikke. Jeg ville forhørt meg hos veterinæren som opererte hesten. Hvis det “bare” var en utviklingsrelatert beinbit skulle det ikke være noe i veien for å hoppe hesten.

  Lykke til!


 3. Løse beinbiter/spliter | studenterstallen sier:

  June 7th, 2013 06:33

  […] værende på. Den ene er: http://dyrlegene-norderhov.no/2011/04/l%C3%B8se-beinbiter-hos-hest/ og http://www.rikstotoklinikkene.no/l%C3%B8se-beinbiter/ Løse beinbiter/spliter (også kalt osteochondrose), skyldet en forstyrrelse under vekst. Føll […]