Halt som følge av muskelskade?

January 29th, 2013

Muskelskade hos hest kan komme som følge av en direkte skade på muskelen som følge av infeksjon, giftstoffer, redusert blodtilførsel over lengre tid, eller direkte traume til muskulaturen. Det finnes også enkelte sykdommer som fører til muskelskade, deriblant immunmedierte- og arvelige sykdommer(for eksempel krysslammelse). Hos føll kan man også se muskelsykdom som følge av feil fôring. Hester kan også få smerter i muskulaturen pga feil belastning som følge av underliggende skjelettproblemer. Det er derfor viktig at hesten blir grundig undersøkt for å utelukke andre årsaker til smerte, før man vurderer muskelsykdom/muskelskade.

En kjent muskelsykdom hos hest er Krysslammelse. Ulike muskelgrupper kan rammes, og sykdommen utløses som regel ved trening. Man har også sett økt forekomst hos nervøse hopper sammenliknet med andre hester. En skiller mellom sporadisk og tilbakevendende (vanligvis arvelig) krysslammelse. Det er ofte vanskelig å påvise årsaken til sporadisk krysslammelse, men det har blitt satt i sammenheng med overtrening, strekk, trening under virusinfeksjon, og mangel på vitaminer eller mineraler.

I dag kjenner man til to arvelige sykdommer som gir tilbakevendende krysslammelse hos hest. Den ene kalles Polysaccharide storage myopathy (PSSM) og går ut på at det lagres unormalt store mengder karbohydrater i muskelcellene. PSSM sees oftest hos quarterhester og tunge arbeidshester, men finnes også hos andre raser. Den andre varianten kalles Recurrent exertional rhabdomyolyse (RER), og det er her snakk om en svikt i kalsiumreguleringen inni muskelcellen. RER sees hovedsakelig hos fullblodshester og varmblodstravere.

Klassiske symptomer på krysslammelse er smerte ved trykking og klemming på muskulaturen i bakparten, muskelskjelvninger og stivhet. I en del tilfeller kan man se sterk svetting, rask pustefrekvens, og forøket hjerterytme. Dette gjør at krysslammelse i noen tilfeller kan forveksles med kolikksmerter. I milde tilfeller kan lett nedsatt prestasjon, eller en mindre endring i hestens bevegelsesmønster, være alt en ser. I mer alvorlige tilfeller kan lekkasje av et stoff kalt myoglobin, fra skadete muskelceller, føre til en misfarging av urinen, og det kan være fare for nyreskade.

For å diagnostisere en muskelskade, uavhengig av årsak, kan man ta en blodprøve og se om verdiene til ulike muskelenzymer har blitt forhøyet. Det kan også utføres belastningstester hvor man trener hesten, og tar en blodprøve før og etter belastning. For å stille diagnosen PSSM, er det i dag mulig å ta en gentest. For å diagnostisere andre årsaker til muskelskade kan man ta ut en vevsprøve fra muskulaturen.

Har hesten først fått krysslammelse, er den viktigste behandlingen støttebehandling i form av væsketerapi for å opprettholde nyrefunksjon. Det er derfor viktig å forebygge sykdommen hos utsatte hester. Dietter med lite løselige karbohydrater og mye fett har vist seg å redusere alvorlighetsgraden av PSSM og RER. Det er også viktig at treningsprogrammet består av daglig trening, der forandringer introduseres gradvis, sammen med daglig tilgang på luftegård.Skriv en kommentar