Eggstokk svulst hos hopper. Kirurgisk behandling ved laparoskopi (kikkhullskirurgi).

August 18th, 2010

Eggstokk svulst hos hoppe forekommer sporadisk i Norge. Flere har sikkert hørt om cyster på eggstokken. I mange av disse tilfellene er det faktisk en eggstokk svulst eller en follikkel (egg) som ikke slipper. Cyster forekommer per definisjon ikke hos hopper.

De aller fleste eggstokksvulstene hos hoppe er av typen granulosa celle tumor (GCT) som er en godartet svulst på den ene eggstokken.

  • Symptomer:

GCT er hormonproduserende og fører til adferds forstyrrelser som hingstepreget oppførsel, nymfomani eller mangel på brunst. I noen få tilfeller kan symptomene også være annet enn adferds avvik som blant annet kolikk (akutt eller kronisk), mangel på forventet prestasjon eller urent trav. De har vært rapportert tilfeller hvor begge eggstokkene er affisert, men dette er sjelden.

  • Diagnosen:

Stilles relativt enkelt ved en rektal undersøkelse spesielt i tilfeller hvor svulsten er stor. I tilfeller hvor svulsten er liten men symptomene tilsier at det kan være en GCT kan vi måle et hormon som heter inhibin som blir produsert av svulsten. Den andre eggstokken er som regel svært liten og inaktiv. Ultralyd kan også brukes hvor de karakteristiske tegnene som mange små follikkler (væskefylte blærer) kan sees.

Diagnosen stilles som oftest på avlshopper man ikke får drektige. Men en rektalundersøkelse bør også gjøres hos brukshopper som viser symptomer. Desto tidligere en GCT blir oppdaget desto lettere er den å fjerne og faren for komplikasjoner ved operasjon blir redusert.

  • Behandling og prognose:

Det finnes ingen medisinsk behandling for GCT så kirurgi er eneste løsning. Prognosen ved kirurgisk behandling er god og avlshopper er like fruktbare selv om de kun har en eggstokk. Ny og normal brunst kommer som regel tilbake året etter kirurgisk fjerning av tumoren.

Det finnes flere måter å fjerne eggstokken hos hoppe på. Viktige hensyn å ta ved valg av metode er komforten hos hoppa under og etter operasjon, komplikasjons risikoer, tilgjengelig utstyr og kompetanse samt kirurgens preferanser. I hovedtrekk kan metodene deles inn i invasiv (åpen buk kirurgi, ofte må hesten da i narkose) eller minimal invasiv (kikkhullskirurgi, gjøres på stående hest som får beroligende) teknikk. På Rikstotoklinikken Bjerke AS (RKB) har vi brukt laparoskopi (minimal invasiv, laparo=buk, scopi=kikke/se) siden 2002. RKB var den første i Norge til å ta i bruk denne teknikken hos hest og vi har siden da bygd opp kompetanse og erfaring med teknikken. Fordelen med laparoskopi er mange som blant annet stående inngrep (sedasjon og lokalbedøvelse, hesten slipper narkose), redusert fare for komplikasjoner, hestene kommer fortere tilbake i trening og mindre post-operative smerter. Laparoskopi er en overlegen teknikk til behandling av flere lidelser i bukhulen sammenlignet med tradisjonell kirurgi. Laparoskopi er krevende i så måte at det krever kvalifisert personell til å utføre og assistere inngrepet, samt å holde hesten sedert på riktig nivå.

Laparoskopi har vi brukt til bl.a. å fjerne eggstokker (med og uten GCT), testikler i buken (klapp hingst), undersøkelse av kroniske tilbakevendende kolikker, visuelt guidet biopsi og lukket innvendige lyskekanal på hingst med lyskebrokk.

  • Kasus:

Nylig hadde vi inne en kaldblodstraver hoppe på 6 år som hadde prestert noe under forventet samt viste tegn på hyppig brunst. Ved undersøkelse fant veterinærene en stor GCT på den høyre eggstokken. Hesten ble henvist inn til RKB for kirurgisk fjerning.

Det ble utført laparoskopisk fjerning av svulsten som var ca 25cm i diameter og veide 3,2kg (denne var STOOOOR). De fleste vi fjerner er i størrelsen 10-15cm i diameter.

Bildeserien nedenfor viser deler av inngrepet og svulsten.


Comments are closed.