Arkiv for ‘Reproduksjon’ kategorien


FØLLING

April 5th, 2011

I god tid før følling bør du forberede deg på selve føllingen. Finne ut hvor hoppen skal følle, hvordan hun skal overvåkes, vite hvordan en normal fødsel foreløper, samt tegn på om fødselen er unormal slik at du vet når du må tilkalle hjelp fra veterinær/ eventuelt annen kyndig person og vite hvem du skal kontakte (ofte liten tid å gå på).

Hvor skal hoppen følle

Har man ikke mulighet til å følge opp hoppen når det nærmer seg fødsel eller ikke har egnede forhold, bør hoppen flyttes til det stedet hun skal følle minst 1 måned før følling slik at hun får produsert antistoffer mot patogener (bakterier, virus og lignende) i det nye miljøet som hun da overfører til føllet via råmelken. Følling kan foregå både ute og inne, men hoppen bør uansett overvåkes.  Velger en å la hoppen følle ute, må man tenke på temperatur og værforhold. Underlaget bør bestå av gress da dette er mye renere enn jord/grus. Hvis hoppen skal følle ute, så er ofte området større og overvåke, samt at lyset er dårligere.  Hindringer som gjerder, bekker kan få fatale konsekvenser for føllet, da hoppen ofte vil legge seg i nærheten av ”naturlig avsperring” mot andre farer. Ved behov for fødselshjelp er det ofte også lengre vei til vask, lys og lignende

De fleste har hoppene inne om natten i perioden før følling. Hoppa bør ha en føllingsboks, minimum 4×4 meter. Denne strøs med et tykt lag flis, samt dekkes av et lag med støvfri halm når fødselen nærmer seg.  Noen oppdrettere prøver å få hoppene til å følle på dagtid ved å ha faste rutiner på at det i løpet av dagen og/eller kvelden er flere timer der hestene står uforstyrret i boksene sine. Det er viktig å begynne med disse rutinene i flere uker før følling slik at hoppen kan føle seg sikker på at hun kan følle ”uforstyrret”.

  Les mer »


Avlshoppa – den siste delen av drektigheten

March 2nd, 2011

I siste del av drektigheten øker ernæringsbehovet til hoppa, da det er i denne delen av drektigheten hvor fosteret vokser mest. Et gjennomsnittlig varmblodsføll som veier omkring 50-55kg ved fødsel, vokser med gjennomsnittlig 365g/dag de tre siste månedene av drektigheten. Hoppa har i denne perioden bruk for 25 % mer energi i forhold til vedlikeholdsbehovet. Men siden proteinbehovet stiger med 40 %, mineralbehovet med 30 % og behovet for kalk og fosfor øker med 60 %, er sammensettingen av fôret vel så viktig som mengden. Det kan derfor være enklest å bruke et komplett fôr som er beregnet på avlshopper, ved siden av et godt grovfôr (husk grovfôranalyse – slik at kvaliteten er god og en kan rette opp i evt skjevheter).

Hoppe med føll

Hoppe med føll (privat foto)

Hoppa bør være i godt hold før fødsel.  Mange hopper taper seg i begynnelsen av laktasjonen, slik at det er greit å ha litt å gå på, samt at det er lettere å få en hoppe i godt hold drektig igjen. Men en må unngå at hoppa blir for fet. Overvektige hopper gir dårligere med melk, både når det gjelder kvalitet og kvantitet. I tillegg har de lettere for å få fødselsproblemer, og kan være vel så vanskelige å få drektige igjen som tynne hopper.

Les mer »