Behandling av leddbetennelser hos hest

April 24th, 2012

Hovedmålene ved behandling av leddbetennelser er å redusere smerte og symptomer, stoppe nedbrytningen av leddets strukturer og å fremme oppbygningen av leddbrusken. Det finnes mange forskjellige medikamenter som veterinæren kan bruke til behandling av leddbetennelser, også kalt osteoarthritis på “fagspråket” latin.

Jeg har laget en kort oversikt over de vanligste mulighetene til å behandle et betent ledd. En korrekt diagnose er viktig, avhengig av denne bruker mange veterinærer en kombinasjon av flere preparater. Dessuten kan en korrekt diagnose forhindre unødvendige behandlinger av et ledd.

Tradisjonell smertestillende og betennelsesdempende terapi ved akutt leddbetennelse
Ved halthet, leddfylling og varme i området rundt leddet kan man bruke smertestillende og betennelsesdempende preparater som Metacam eller Fenylbutazon. Preparater som Surpass kan brukes direkte på huden rundt det betente leddet.

 

Kroniske Leddbetennelser:

Kortison:
Det finnes forskjellige typer kortison. Disse skiller seg fra hverandre gjennom kjemisk struktur og virkningstid. Vanlige kortison preparater til leddbehandling er Celestone, Depomedrol og Kenakort.
Kortison gir smertelindring, påvirker leddbrusken og fører til økt hyaluronsyre-produksjon. Kortisonpreparater er de mest virksomme betennelsesdempende medikamentene på markedet. Kortison blir sprøytet direkte inn i leddet, ofte i kombinasjon med hanekam (se nedenfor).
Kortison hemmer den onde sirkelen, der betennelse fører til skade på leddbrusken, som igjen fører til en betennelsesreaksjon i leddet. Denne betennelsesreaksjonen svekker leddbrusken ytterligere.
Det finnes negative sider ved bruk av kortison: Kortison hemmer leddebruskens evne til å tilpasse seg trening, derfor er høy belastning ved kortisonterapi skadelig for leddbrusken. Hvis det blir brukt store mengder kortison i et eller flere ledd kan hesten utvikle forfangenhet og/eller krysslammelse.

Hanekam også kalt Hyaluronsyre:
Dette er et stoff som finnes naturlig i leddvæsken og i leddbrusken. Hanekam smører leddet, øker syntesen av leddvæske, beskytter leddbrusken, virker lett betennelsesdempende og reduserer halthet. Hanekam kan brukes direkte i leddet eller også i blodet til hesten. Det er omstridt om hanekam i blodet har noen effekt på en leddbetennelse, vi har god erfaring med å gi hanekam direkte i blodet ved akutte leddbetennelser.

Autogent kondisjonert Serum / IRAP (Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein)
Dette er et alternativ til den tradisjonelle behandlingen med kortison og hanekam. Prinsippet her er at man tapper blod fra hesten som skal behandles. Blodet til hesten inneholder et protein som kan hemme betennelser ved å interagere med et protein som forårsaker betennelse og skader leddbrusken. Blodet blir bearbeidet på en spesiell måte slik at mengden av blodets betennelsesdempende protein stiger. Etter at de røde blodcellene er fjernet, kan man bruke IRAP direkte i leddet. Når man produserer IRAP får man som regel nok til flere doser per bloduttak. Dosene kan fryses ned og benyttes ved behov. Vår erfaring er at IRAP virker best i ledd med små til ingen røntgenfunn og i ledd der kortison og hanekam bare fører til en forbigående symptomfrihet.

Negative sider ved bruk av IRAP er at ikke alle veterinærer har utstyret for å produsere IRAP og en behandling er relativt kostbar sammenlignet med den tradisjonelle behandlingen med kortison og hanekam.

PSGAG / Polysulfaterte Glykosaminoglykane:
Et eksempel på produkter med PSGAG er Adequan. PSGAG skal beskytte leddbrusken og øke hastigheten på oppbygningen av skadet brusk. For å oppnå en bevist positiv effekt bør medikamenter som inneholder PSGAG sprøytes direkte i leddet. Effekten av PSGAG er omdiskutert.

Hvilke preparater veterinæren velger er avhengig av hvilket ledd som forårsaker haltheten, hvordan hesten blir brukt og hvordan den skal brukes fremover, hestens alder, dopingregler, behandlingskostnadene og hvordan hesten har respondert/reagert på tidligere behandlinger. Det aller viktigste for å oppnå et godt behandlingsresultat er en mest mulig eksakt diagnose.Skriv en kommentar