Avlshoppa – den siste delen av drektigheten

March 2nd, 2011

I siste del av drektigheten øker ernæringsbehovet til hoppa, da det er i denne delen av drektigheten hvor fosteret vokser mest. Et gjennomsnittlig varmblodsføll som veier omkring 50-55kg ved fødsel, vokser med gjennomsnittlig 365g/dag de tre siste månedene av drektigheten. Hoppa har i denne perioden bruk for 25 % mer energi i forhold til vedlikeholdsbehovet. Men siden proteinbehovet stiger med 40 %, mineralbehovet med 30 % og behovet for kalk og fosfor øker med 60 %, er sammensettingen av fôret vel så viktig som mengden. Det kan derfor være enklest å bruke et komplett fôr som er beregnet på avlshopper, ved siden av et godt grovfôr (husk grovfôranalyse – slik at kvaliteten er god og en kan rette opp i evt skjevheter).

Hoppe med føll

Hoppe med føll (privat foto)

Hoppa bør være i godt hold før fødsel.  Mange hopper taper seg i begynnelsen av laktasjonen, slik at det er greit å ha litt å gå på, samt at det er lettere å få en hoppe i godt hold drektig igjen. Men en må unngå at hoppa blir for fet. Overvektige hopper gir dårligere med melk, både når det gjelder kvalitet og kvantitet. I tillegg har de lettere for å få fødselsproblemer, og kan være vel så vanskelige å få drektige igjen som tynne hopper.

Transport

Hoppa skal ifølge norsk lov, ikke transporteres de siste to ukene før fødsel, med unntak av veterinærmedisinske grunner.

Vaksinering

Avlshoppa vaksineres av to grunner: beskyttelse av hoppa og fremtidig beskyttelse av føllet via antistoffer i råmelka. Hoppa bør vaksineres mot stivkrampe og influensa 4-6 uker før følling, dette for å sikre et maksimalt innhold av antistoffer mot disse sykdommene i råmelka. Av samme grunn bør også hoppa oppholde seg i det miljøet hvor hun skal følle de siste 4-6 ukene før fødsel, slik at føllet beskyttes via antistoffer i råmelka mot de patogenene som finnes i det miljøet føllet skal oppholde seg i. Hoppa kan også vaksineres mot abortvirus (equint herpesvirus 1). Denne vaksinen danner en mer kortvarig immunitet og gir ikke alltid en total beskyttelse, derfor anbefales det å vaksinere hoppa i 5., 7. og 9. drektighetsmåned. Ved vaksinering med denne vaksinen dannes det også noe kryssimmunitet mot EHV-4, som kan gi luftveisinfeksjoner, slik at føllet også vil være bedre beskyttet mot luftveisinfeksjoner.

Parasittprofylakse

Medikamentell profylakse bør helst legges opp etter analyse av avføringsprøver (eggtelling). Dette for å minke bruken av ormekurer til hester som ikke trenger behandling, ha oversikt over hvilke individ som har et høyt antall parasitter og respons hos disse ved behandling med markekur. Resistensutvikling er et økende problem, og bruken av markekur bør derfor være mer kritisk.

I tillegg til medikamentell behandling, er ikke-medikamentell profylakse som renhold av boks og luftegård, beiterullering og lignende, vel så viktig.

Brunt føll

Føll (privat foto)

Livmordreining/uterustorsjon

Oppstår vanligvis fra åttende måned og frem mot følling, men oppstår sjeldent i forbindelse med selve fødselen. Symptomer på kolikk er det vanligste, det er derfor viktig å ta kolikksymptomer på alvor. Veterinæren kan som regel diagnostisere en livmordreining ved en rektal undersøkelse. Det finnes forskjellige behandlingsmetoder som rulling under generell anestesi, kirurgisk korrigering enten stående eller under full narkose.

Ruptur av bukmuskulatur

Det kan oppstå ruptur av indre og ytre skrå bukmuskulatur, eller av senen til den rette bukmuskulaturen.  Dette forekommer først og fremst hos middelaldrende til eldre hopper, og som regel sent i drektigheten. Tilstanden er lett gjenkjennelig da hoppas buk synker ned. Hoppa viser ubehag og kan ha nedsatt allmenn tilstand. Smertebehandling, ro og støtte av bukveggen er viktig om hoppa ikke er så dårlig at hun må avlives. I tillegg må hun ha assistanse da hun skal følle.

Betennelse i fosterhinner – placentitt

De vanligste kliniske symptomene er tidlig utvikling av jur og utflod fra kjønnsåpningen (kan være sparsomt), men betennelse i fosterhinnene kan foreløpe uten tydelige symptomer.  Abort på grunn av placentitt oppstår som regel fra femte drektighetsmåned og utover i drektigheten.  Ved mistanke om placentitt kan det gjøres en rektal undersøkelse med ultralyd. En ser da etter puss eller væskeansamlinger mellom livmor og fosterhinner, fortykkelse av livmorvegg eller fosterhinner, og/eller løsning av fosterhinner fra livmorveggen. Behandling består av antibiotika, inflammasjonsdempende og hormonterapi for å opprettholde drektigheten.

Abort forårsaket av equint herpesvirus

Abort oppstår som oftest etter sjuende drektighetsmåned og helt fram til forventet føllingsdato. Viruset fører til en betennelse i blodårene i livmorveggen og fosterhinner. Dette fører videre til ødemdannelser og løsning av fosterhinner fra livmorveggen. Ved mistanke om abort forårsaket av equint herpesvirus bør prøver av abortert foster og fosterhinner sendes inn til Veterinærinstituttet for undersøkelse. Det er mye smitte i fostervann, fosterhinner og foster, slik at det er viktig med god rengjøring og desinfeksjon der hoppen har abortert. I tillegg bør andre drektige hopper holdes unna dette området.

Tvillinger

Ved tvillingdrektighet er det vanlig med abortering i sen drektighet. Dette er fordi det hos hest rett og slett blir for trangt om plassen, slik at ett eller begge fostrene får for lite næring. Det er svært sjelden med tvillingfødsler der begge lever opp.

Hyperlipemi

Ponnier og overvektige hester kan være utsatt for å utvikle hyperlipemi (forhøyet nivå av fettsyrer i blodet) sent i drektigheten. Dette fordi ponnier har lett for å mobilisere fett ved negativ energibalanse, noe som fort kan oppstå i sen drektighet da mer energi går til foster og eventuelt melkeproduksjon, samt at hoppa har dårligere plass til å få i seg nok fôr. Hoppa vil som regel slutte og spise, og blir som oftest raskt nedstemt og allment påkjent. Behandling går ut på å få hoppa over i positiv energibalanse igjen. Dette krever ofte intens oppfølging og behandling, noe som lettest lar seg gjøre på en større klinikk hvor de utfører intensiv behandling.

Børvattersott – hydrops allantois /hydrops amnion

Børvattersott er en unormal oppsamling av væske i en av fosterhinnene. Ansamlingen kan nå opptil 100 liter, og det er tydelig på hoppa at hun får et unormalt stort bukomfang. Hoppa kan vise nedsatt allmenn tilstand, men det er ikke alltid tilfelle. Tilstanden er sjelden, og sjansen for å få et levende født føll er lav. Behandlingen vil derfor i de fleste tilfeller være å fremkalle en abort under  kontrollerte omgivelser.


Comments are closed.