Arkiv for March, 2015


Mulig oppklaring av årsaken til smittsom febersykdom hos hester vinteren 2014/2015

March 16th, 2015

Det har vært mye snakk om infeksjonssykdommen som har spredd seg i Norge siden høsten 2014, både herpesvirus og influensa virus har blitt nevnt som mulig årsak.

Vi har fått tallrike henvendelser fra bekymrede hesteeiere med hester som er nedstemt, har feber og dårlig appetitt. Flere hester med alvorligere symptomer er blitt behandlet hos oss siden høsten 2014.

Flere prøver fra syke hester tyder på at symptomene er forårsaket av Equint Enteriskt Coronavirus. Ingen hester har testet positivt på verken influensa eller herpes.

Hyppige symptomer på Coronavirus infeksjon:

  •  Feber
  • Nedstemthet
  • Manglende appetitt
  • Forandring i avføringskonsistens
  • Milde kolikksymptomer
  • Lett ustøhet

Etter 1-4 dager er de fleste hestene symptomfrie mens noen hester blir sykere. Med riktig behandling er dødeligheten lav.

Viruset blir skilt ut med avføring og tatt opp gjennom munnen til hesten. Viruset påvirker hovedsakelig tynntarmen til hesten.  20-57% av hestene som kommer i kontakt med smitte blir syke. Det finnes foreløpig ingen vaksine mot Coronavirus for hest.

Diagnose/Behandling og forebygging:

Vår anbefaling er at ved mistanke om sykdom, ta kontakt med veterinær. Hesten bør behandles for symptomene den viser og det bør sendes avføringsprøver av syke hester til analyse for Coronavirus.

Hva gjør vi om det foreligger mistanke om utbrudd på stallen:

  • Hesten eller hestene som viser symptomer bør håndteres til slutt eller kun av bestemte personer (møkking, pussing osv. )
  • Hygienetiltak: Håndvask og skift av klær etter kontakt med syke hester
  • Daglig temperaturkontroll av alle hester på stallen. Hver hest bør ha eget termometer
  • Staller der det blir påvist Coronavirus bør redusere reising til et minimum de neste 21 dagene