Arkiv for August, 2013


Aksefeil hos føll

August 26th, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen føll blir født med, eller utvikler det vi i veterinærmedisinen kaller aksefeil. Det vil si at hestens bein er vinklet noe innover eller utover i forhold til en vertikal linje som går fra hestens albueledd og ned til bakken. Ofte er vinklingen sentrert rundt et ledd, og de vanligste aksefeilene er at beinet er vinklet utover ved framkneet eller hasen, eller vinklet innover ved kodeleddet. Man ser også føll som er vinklet utover ved framkneet, og samtidig innover ved framkodeleddet. Ofte kan man samtidig også se at beinet, inkludert hoven er rotert innover eller utover.

Aksefeil kan være medfødt eller ervervet. Medfødte aksefeil kan komme som følge av føllets leie i livmoren, placentitt, sykdommer hos hoppa, medfødte hormonforstyrrelser, tvillingdrektighet og for tidlig fødsel. Beinstilling regnes også for å være en egenskap med høy arvbarhet, slik at dersom hoppa eller hingsten har dårlig beinstilling, vil det være en relativt stor sjanse for at føllet får det samme.

Føllet kan utvikle aksefeil etter fødsel ved at det får en ujevn vekst i de lange rørknoklene slik at de for eksempel blir lengre på innsiden av beinet enn utsiden. Faktorer som påvirker denne veksten er blant annet overfôring og ubalansert ernæring, som for eksempel for mye sink eller for lite kobber. Skader i vekstsonen på knoklene kan forekomme ved overdreven mosjon, ved direkte traume, og som følge av betennelse eller infeksjon.

De fleste føll er født med en mild grad av utovervinklete frambein, og dette ansees for å være normalt. I tillegg vil hele beinet være rotert utover fra albuen. Ettersom føllet vokser til, får bredere brystkasse, og får styrket muskulatur og leddbånd, vil beina rette seg ut. Denne utviklingen holder gjerne på til føllet er ett år gammelt.

Det er viktig at føllet undersøkes av veterinær i løpet av de to første leveukene for å plukke opp feil i beinstilling, og kunne følge med på at disse retter seg som forventet. Spesielt viktig er det å følge opp for tidlig fødte føll. Føll med for stor grad av vinkling bør undersøkes med røntgenbilder. Her kan man finne ut hvor skjevheten sitter, og i noen tilfeller finne årsaken til aksefeilen. All korrigering av beinstilling, enten det skjer av seg selv, ved konservativ behandling, eller ved kirurgi, må skje før knokkelen hvor skjevheten sitter, er ferdig utvokst. Dette varierer avhengig av hvilken knokkel det er snakk om. Generelt sett bør en skjevhet rundt kodeleddet være ferdig behandlet før føllet er 4 måneder når pipeknokkelen er ferdig utvokst. Det vil si at man må i gangsette behandling så tidlig som mulig. Ved skjevheter rundt framknær har man noe bedre tid. Her er det to perioder med rask vekst; ved 4 måneders alder og ved 8-10 måneders alder. Det er i disse periodene eventuelle kirurgiske korrigeringer bør finne sted. Man bør ikke behandle føll kirurgisk med en mild til moderat (5-7 grader) utovervinklet beinstilling rundt framknær, før føllet er nærmere ett år gammelt. Dette er fordi en for tidlig behandling kan føre til at føllet utvikler en innovervinklet beinstilling i stedet. Konservativ behandling kan og bør imidlertid iverksettes med en gang det er diagnostisert aksefeil.

Av konservativ behandling finnes bokshvile, immobilisering (for eksempel gipsing eller spjelking), beskjæring av høver og lime-på sko. Av kirurgisk behandling har man veksthemmende behandling og vekststimulerende behandling. Det er også med hell forsøkt sjokkbølgebehandling av vekstsonen. Behandlingsvalg avhenger av grad av aksefeil og hvordan beinet utvikles over tid.

Stort sett har føll med aksefeil god prognose dersom behandling blir iverksatt i tide, og føllet ikke har noen store medfødte forandringer på knoklene i framknær eller haseledd.