Arkiv for March, 2013


Hormonelle Lidelser

March 6th, 2013

Hormonelle lidelser, som ikke er forårsaket av kjønnshormoner, har lenge vært et område med lite fokus innen hestemedisin. Men ettersom man på verdensbasis har fått større kunnskap om hestens metabolisme, og sykdommer knyttet til dette, er man nå på et stadium hvor man har mulighet til både å diagnostisere og behandle disse sykdommene.

Det er i all hovedsak to hormonelle lidelser som dominerer og rammer hester og ponnier i noe ulik aldersgruppe. Dette er Equint Metabolsk Syndrom (EMS), og ”Pituitary Pars Intermedia Dysfunction”, også kalt Cushing’s.

 

Equint Metabolsk Syndrom, EMS

Hos hest blir EMS brukt til å definere et syndrom som er karakterisert av overvekt, insulinresistens og forfangenhet. Lidelsen rammer som regel hester mellom 5 og 15 år. Alle hesteraser kan rammes, men det sees oftest hos hardføre ponni- og hesteraser som normalt trenger lite mat, for eksempel Welsh ponnier, Islandshester, Shetlandsponnier og Fjordinger. Arabere er også en rase som er disponert for å få EMS.

Av kliniske symptomer er overvekt det som sees oftest. Hestene legger ofte på seg til tross for lite mat, og de har høy risiko for å bli forfangne på beite. Hestene som er overvektige kan enten ha fett fordelt jevnt på kroppen, eller klassiske fettansamlinger på toppen av nakken, like bak skulderen og rundt halerota. Det er imidlertid viktig å huske på at ikke alle hestene med EMS er feite.

Hestene blir ofte overvektige som et resultat av for lite mosjon og for mye mat i forhold til deres behov. EMS kan derfor sies å være en livsstilsykdom med insulinresistens som et hovedmoment. Insulin er et hormon som blant annet bidrar til å senke blodsukkeret etter et måltid. Ved insulinresistens har ikke insulinen like god effekt, og det kompenseres i mange tilfeller med at kroppen produserer mer insulin. Man vil derfor hos mange hester med EMS, kunne se et forøket insulinnivå i blodet.

For å stille diagnosen EMS hos hest er man nødt til å ta blodprøver. Det er flere tester man kan utføre, men gullstandarden er en dynamisk test der man måler blodsukkeret og insulinnivået flere ganger i løpet av en 3 timers periode etter å ha gitt glukose og insulin direkte i blodet. Man kan også kun måle glukose og insulinnivået én gang, og positiv prøve gir en indikasjon på at hesten har EMS. Man kan derimot ikke utelukke diagnosen dersom insulinnivået er innenfor normalen.

 

Cushing’s

Cushing’s er en sykdom som primært starter i hjernen hos hest, hvor man pga av en redusert produksjon av hormonet Dopamin, får en sekundær overproduksjon av andre hormoner, blant annet ACTH som igjen fører til et økt nivå av kortisol i blodet.

Cushing’s er en vanlig sykdom hos eldre hester, og så mange som 15-20 % av alle hester over 15 år rammes av lidelsen.

Hos hester med Cushing’s tar det ofte lang tid å miste vinterpelsen, og i sjeldne tilfeller vil pelsen også være krøllete. Hestene mister ofte mye av ryggmuskulaturen, og har gjerne kulemage. Man kan i noen tilfeller også se at hestene har fettavleiringer over øynene. Eiere kan ofte merke at hesten tisser og drikker mer enn normalt, og den kan også være nedstemt. Hester med Cushing’s får lettere infeksjoner enn andre hester, og de er også disponert for å få forfangenhet. Dette settes i forbindelse med det forøkete kortisolnivået i blodet og insulinresistens.

Det er flere måter å diagnostisere Cushing’s på hos hest. Den mest sensitive metoden er å måle ACTH-nivået i blodet til hesten. Dersom hesten har Cushing’s, vil denne verdien være forhøyet. Man kan også gjøre en suppresjonstest der man måler cortisolnivået i blodet før man gir dexametason intravenøst, og dagen etter administrering av dexametason. En hest med Cushing’s(PPID) vil ha en minimal suppresjon av cortisolnivået.

Cushing’s behandles etter alvorlighetsgraden på symptomene. Det går ikke an å kurere Cushing’s, men det finnes medisiner som kan fjerne/redusere de kliniske symptomene, og muligens bremse opp utviklingen av lidelsen.

 Bildet under viser en Cushing’s hest med lengre pels enn normalt, samt den klassiske kulemagen.