Arkiv for September, 2012


Sykdommer forårsaket av flåttbitt

September 12th, 2012

Først litt info om flått: Det finnes ni arter flått i Norge. Det er skogflåtten som oftest som overfører sykdommer til hest. Skogflått finnes langs hele kysten sør for polarsirkelen, men med store lokale populasjonsvariasjoner. Den trives best i områder med blandingsskog og krattskog. Flåtten har tre utviklingsstadier: larve, nymfe og voksen. Det er mest nymfestadiet man finner på hester og mennesker.

Den mest kjente sykdommen som smitter gjennom flåttbitt er borreliose. Borreliose blir forårsaket av en bakterie som heter Borrelia burgdorferi. Flåttarter som overfører bakterien er skogflått og fuglefjellflått. Larven til flåtten suger blod av gnagere og fugler. Disse virker som vert for bakterien, det vil si at de har bakterien i seg, men ikke selv blir syke av denne. Ikke alle flått er bærere av bakterien.

Symptomene på borreliose hos hest er sporadisk halthet, kronisk vekttap, lav feber, forfangenhet, hevelse i ledd, muskelømhet, nevrologiske forstyrrelser og aborter. Symptomene på er velig uspesifikke og varierer fra hest til hest.

Det er svært vanskelig å stille en sikker diagnose på borreliose. Mange hester har vært i kontakt med denne bakterien uten å utvikle sykdommen. I Sverige har 16,8 % av hestebestanden antistoffer mot borreliose, bare en liten andel av disse hestene utvikler sykdommen. Antistoffene kan man påvise gjennom en blodprøve. Hesten blir ikke immun mot borreliose selv om den har hatt sykdommen tidligere.

Sykdommen har uspesifikke og varierende symptomer og mange hester har antistoffer i blodet uten å vise tegn på sykdom.  Behandlingen med antibiotika er langvarig og relativt kostbar, kan ha bivirkninger og kan også føre til bakteriell resistens mot denne typen antibiotika. Hvis man skal behandle, skal det bare gjøres når man har utelukket andre sykdommer med samme symptomer. I enkelte tilfeller kan man være så heldig at man kan påvise bakterien i en prøve av leddvæske, blod eller væske fra ryggmargskanalen.  Da er diagnosen sikker.

Det finnes ingen vaksinasjon mot borreliose for hester, men det blir for tiden forsket på en effektiv vaksine.

Anaplasmose eller equin granulosyttær ehrlichiose blir forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Hesten kan ha symptomer som feber, redusert appetitt, apati, små eller store blødninger på slimhinnene, hevelse under buken og ustøhet.

Diagnosen kan stilles gjennom en blodprøve der man i noen tilfeller kan se anaplasmer inne i visse celler. Dette er et bevis på sykdommen. Som ved borreliose er det mange friske hester om har antistoffer mot anaplasmer. Derfor er ikke en positiv antistofftest et bevis for at hesten har sykdommen. De fleste hester blir friske av seg selv. Noen hester trenger behandling med en virksom type antibiotika for å bli friske.

Det finnes andre sykdommer som smitter gjennom flåttbitt, for eksempel piroplasmose / theileriose. Denne sykdommen er forårsaket av Theileria equi  eller Babesia caballi. Den forekommer i varmere strøk som Syd-Europa, Midtøsten, Afrika og Mellom/Sør-Amerika.

Man kan forebygge smitte gjennom daglig stell av hesten og i tillegg ved å bruke preparater som beskytter mot flått. Ved bruk av slike preparater bør man være obs på eventuelle dopingfrister. Man kan forebygge borreliose ved å fjerne flått på hesten. Det tar nemlig vanligvis mer en 24 timer før flåtten overfører smitten til hesten.  Dessuten skal man unngå å la hauger med grener eller annet avfall ligge på beiter. Her kan flåtten søke tilflukt og formere seg, og små gangere kan oppholde seg i haugene og dermed gi flåtten et reservoar for borrelia smitte.