Arkiv for March, 2011


Avlshoppa – den siste delen av drektigheten

March 2nd, 2011

I siste del av drektigheten øker ernæringsbehovet til hoppa, da det er i denne delen av drektigheten hvor fosteret vokser mest. Et gjennomsnittlig varmblodsføll som veier omkring 50-55kg ved fødsel, vokser med gjennomsnittlig 365g/dag de tre siste månedene av drektigheten. Hoppa har i denne perioden bruk for 25 % mer energi i forhold til vedlikeholdsbehovet. Men siden proteinbehovet stiger med 40 %, mineralbehovet med 30 % og behovet for kalk og fosfor øker med 60 %, er sammensettingen av fôret vel så viktig som mengden. Det kan derfor være enklest å bruke et komplett fôr som er beregnet på avlshopper, ved siden av et godt grovfôr (husk grovfôranalyse – slik at kvaliteten er god og en kan rette opp i evt skjevheter).

Hoppe med føll

Hoppe med føll (privat foto)

Hoppa bør være i godt hold før fødsel.  Mange hopper taper seg i begynnelsen av laktasjonen, slik at det er greit å ha litt å gå på, samt at det er lettere å få en hoppe i godt hold drektig igjen. Men en må unngå at hoppa blir for fet. Overvektige hopper gir dårligere med melk, både når det gjelder kvalitet og kvantitet. I tillegg har de lettere for å få fødselsproblemer, og kan være vel så vanskelige å få drektige igjen som tynne hopper.

Les mer »