Arkiv for September, 2010


Hornhinnesår hos hest.

September 13th, 2010

Øyets anatomi og funksjon.

For å forstå hvilke lidelser som kan ramme øyet er det viktig å kjenne til øyets oppbygning.  Hornhinnen er det ytterste laget i øyeeplet og starter bearbeidelsen av lyset som kommer mot øyet. Lyset beveger seg videre gjennom linsen der det brytes og disse lysstrålene blir deretter registrert på netthinnen. Reflekser sendes så via synsnerven til hjernen og hesten danner seg et bilde av omgivelsene. Studer bildet nedenfor for å få en oversikt over øyets oppbygning.


Les mer »


Hjertelidelser hos hest.

September 7th, 2010

Anatomi og fysiologi:

Hjertet er en stor muskel delt inn i fire forskjellige kamre. Når hesten puster inn skjer oksygenutveksling mellom luften i lungene og blodet, dette oksygenrike blodet går tilbake til hjertets venstre forkammer. Oksygenrikt blod går videre til venstre hovedkammer før det pumpes ut gjennom hovedpulsåren/aorta og ut til kroppsvevet. Oksygenutveksling skjer mellom blodet og kroppens celler. Oksygenfattig blod blir transportert tilbake til høyre forkammer i hjertet. Videre går det til høyre hovedkammer før det blir pumpe ut gjennom lungearterien til lungene for å lades opp med ny oksygen. Mellom forkamrene og hovedkamrene finnes det klaffer som sørger for at blodet går riktig vei. Det er også klaffer på aorta og lungearterien som passer på at blodet ikke strømmer feil vei. Når disse klaffene lukker seg dannes det lyder, det er blant annet disse lydene man hører når man lytter på hjertet med stetoskop. Fasen der hjertets hovedkamre tømmer seg for blod kalles systolen, fasen der hjertes hovedkamre fyller seg med blod kalles diastolen. Sammentrekningene i hjertets kamre styres av sinusknuten og AV-knuten (de naturlige pacemakerene) disse sørger for elektriske impulser som gjør at muskelfibrene trekker seg sammen. Les mer »