Arkiv for May, 2010


Feilstillinger på bein hos føll og unghester

May 19th, 2010

 

Sykdomslære:

Feilstilling på bein er avvik fra knokkelens akse sett forfra. Avviket kan være lateralt/ utover eller medialt/ innover og skjer i forbindelse med et ledd. Lateralt avvik betegnes valgus og medialt avvik betegnes varus. Ledd som ofte er rammet er fremkne/ carpus, koden eller hasen. Ved carpus valgus vil beinet nedenfor carpus peke utover. Det er viktig å skille feilstilling fra aksen ifra ”tå ut” eller ”tå inn” stilling . Det kan være mange årsaker til feilstillinger. Tidligfødte eller underutviklete føll kan ha mangelfull forkalkning av knoklene i fremkne eller hasen. I tillegg kan de ha slapt støtteapparat som ligamenter og sener rundt leddene. Og de kan ofte være født med feilstilling eller utvikle dette i ung alder. Utvikling av feilstilling hos føll kan skyldes forskjell i veksthastigheten på utvendig og innvendig side av knokkelen. Forskjell i veksthastigheten kan skyldes overbelatsning på vekstsonen, skade av vekstsonen eller betennelse i vekstsonen. I tillegg kan mineral ubalanse, diettfaktorerer, miljøfaktorer og arv være medvirkende årsaker. De fleste føll er født med en mild carpus valgus og en tå ut stilling. Dette vil normalt rette seg etterhvert som føllet vokser til. Les mer »


Når tiden er inne.

May 19th, 2010

Hester har gjennom årenens løp gått fra å være nyttedyr til å bli kjæle- og hobbydyr. Man blir knyttet til hesten sin og utvikler et nært bånd. Desverre lever ikke hesten like lenge som mennesker. Å ta valget om at tiden er inne for å la hesten sin slippe er ikke lett. En vil ofte undres om man velger det riktige. Når man velger å ha dyr påtar man seg samtidig et ansvar for at dette dyret skal slippe lidelse. Hvis hesten din har skader eller sykdom som ikke kan behandles, eller hvis behandling blir for stor økonomisk belastning, er kanskje avlivning et alternativ. Rådfør deg med veterinæren din, men til syvende og sist er det du, som eier, som må ta det endelige valget. Veterinæren kan gripe inn hvis det er dyrevelferdsmessig uforsvarlig å la hesten leve videre.  Noen ønsker om mulig en betenkningsperiode og en koseperiode sammen med hesten sin før den endelige dagen kommer. Dette gir en tid slik at man psykisk kan forbrede seg på det som skal skje. Hva som er best for deg må du selv føle på. Les mer »


Innvollsorm: Hvem er de, hva skal man gjøre?

May 3rd, 2010

På grunn av økende resistens blant innvollsparasitter (spesielt blant de små strongylidene, cyatostominae) er det viktig at man behandler strategisk mot innvollsparasitter, istedenfor å behandle alle hestene flere ganger i året etter faste planer. Desto mer ormekur som blir brukt, desto  mer resistens vil forekomme. Etterhvert vil man ha færre muligheter til å kontrollere og  behandle hester som har problemer med innvollsparasitter. Les mer »


Forbredelse til beiteslipp

May 3rd, 2010

Å gå på beite er den mest naturlige levemåten for en hest.  Hesten har behov for bevegelse, lete etter næring og sosial kontakt.  Beiteperioden er hestens beste tid i løpet av året, ikke la den gå glipp av den. Les mer »